Mladí animátori sa stretli v Žiline na Tržnici nápadov

(Žilina, 2. októbra 2013) – Nebyť kurzov Ciest zrenia, nestretli by sa takí kvalitní ľudia, ako sa vyskytli práve 27.-28. septembra v Žiline na Tržnici nápadov. Išlo pritom o stretnutie pre absolventov kurzov, ktorí na Cesty zrenia už našľapli a ďalej po nich kráčali.

V strede všetkého boli mladí stretkári, teda tí, ktorých animátori vedú v saleziánskych strediskách na pravidelných stretnutiach rovesníckych skupín. Animátorom nejde pritom o to, aby na 2 hodiny týždenne zabavili mladých, ale aby mladí zmysluplne prežívali svoju mladosť aj cez stretká. Na stretnutí v Žiline sa tak účastníci venovali najmä tvorbe itinerárov, ktoré im majú pomôcť v animátorskom povolaní, najmä medzi svojimi mladými na stretku.

Na adresu víkendového podujatia s názvom Tržnica nápadov sa jeden z organizátorov vyjadril takto: „Išlo o veľmi dobrý tím účastníkov, ktorí živo reagovali na podnety, boli schopní samostatne tvoriť, vymieňať si skúsenosti a tak odchádzali domov s itinerármi, ktoré majú reálnu šancu úspešne realizovať so svojimi mladými.“

Na záver stretnutia slová účastníkov, ktoré si vybrali pre zhodnotenie podujatia, vyjadrovali viacero dojmov z víkendu, ako: dobrota, skúsenosť, život, púpava, farebnosť, tajomstvo, spoločenstvo, boj, objav, myšlienka, hľadanie, zrkadlo, liek, prítomnosť, cesta, túžba.

Ostáva ešte dodať, že stálo to zato a dúfame, že budúci rok bude Tržnica naplnená ďalšími „predávajúcimi a kupujúcimi“…všetko grátis.

Informovala: Eva Ruši, FMAZdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.