Mladí misionári u Titusa Zemana

(Veľký Biel, 23. októbra 2023) – Skupina mladých ľudí pripravujúcich sa na ročnú misiu sa v dňoch 20. – 22. októbra zúčastnila na svojom formačnom stretnutí u saleziánov vo Veľkom Bieli. Ich formátori, don Pavol Nizner a don Štefan Kormančík, im pripravili bohatý program, v ktorom bola duchovná obnova, práca okolo domčeka, prednášky, ale aj púť k relikviám bl. Titusa Zemana. Nechýbala svätá omša a beseda s veriacimi z Novej dedinky. Práve v túto nedeľu bola misijná nedeľa, a tak záujem o misie pokračoval aj družnou rozpravou pred kostolom. 

Na budúcich saleziánskych misijných dobrovoľníkov veľmi zapôsobila návšteva miest spojených s blahoslaveným Titusom. „Don Titus bol všestranne činný. Previedol spolubratov za hranice, do slobodných krajín, a z tých bratov sa mnohí stali misionármi. Takže je aj patrónom misií, je aj patrónom prechodu cez hranice a najmä patrónom povolaní. Je krásne vidieť, ako mladí kľačia pred jeho relikviami a vyprosujú si orodovanie od dona Titusa, aby im pomohol nájsť to svoje,“ povedali.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.