Mladí rehoľní kňazi sa zišli na formačnom stretnutí

(Vrbové, 20. mája 2022) – Formáciou mladých rehoľných kňazov saleziáni nadviazali na tradíciu, ktorú začal ešte pred niekoľkými rokmi otec jezuita Peter Bujko. Ich stretnutie sa konalo 15. – 17. mája a zúčastnili sa ho bratia vincentíni a saleziáni.

Výber miesta nebol náhodný – uskutočnilo sa vo Vrbovom, u sestier premonštrátok, pre ktoré formácia a pomoc kňazom je súčasťou ich základného poslania, ktoré im zveril sv. Norbert. Stretnutie bolo zamerané na vzťahy a život v komunite.

Prednášateľmi bola sr. Marta Andraščíková SSS, ktorá sa na danú problematiku pozrela z psychologicko-spirituálneho rámca a salezián Martin Kačmáry, ktorý sa téme venoval z teologicko–spirituálneho uhla pohľadu. Stretnutie bolo obohatené o bratské posedenia, spoločné modlitby, sv. omše, výlet do neďalekých Piešťan. Nechýbalo ani spoločné fandenie slovenskému hokejovému tímu na majstrovstvách sveta.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne obohatení a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v novembri. Spoločnou témou bude „Identita rehoľného kňaza“.

Informoval: Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.