Mladí z Dubnice nad Váhom pomáhali pri organizácii benefičného projektu

(Dubnica nad Váhom, 15. apríla 2013) – Už piaty rok sa mladí z dubnického strediska zapojili pod vedením dona Lukáša Stašáka do organizovania programu AfrikaFest, ktorý sa konal v rámci projektu Tehlička pre Afriku. Súčasťou programu bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Afrika mojimi očami na tému Deti ulice, do ktorej sa zapojili školy trenčianskeho kraja. O ceny pre výhercov sa postarali Ing. Milan Hort, výtvarník Jozef Vydrnák, Mgr. Bočincová, MuDr. Vlasta Kosorínová a firma Mapex.

„Toto podujatie bolo pre mňa iné hlavne v tom, že sme doň nezapájali tých mladých, čo bežne chodia do strediska a ktorým sa často venujeme, no oslovili sme aj iných – prakticky z celého ilavského a trenčianského okresu prostredníctvom ich škôl. Do programu sa mohli zapojiť tak, že vytvárali výtvarné práce na tému Deti ulice, čím sme sledovali dva ciele. Prvým cieľom bolo to, že vystavené práce si ľudia mohli reálne zakúpiť a tým prakticky materiálne podporili celý projekt (pozn. redak.: vyzbieralo sa 205,72 €). Druhým cieľom bola mentalizácia. Chceli sme, aby si ľudia uvedomili, že sú aj iní, ktorí potrebujú pomoc oveľa viac ako my,“ povedal o celom programe hlavný organizátor don Lukáš Stašák.

Počas programu si diváci mohli pozrieť scénky z afrického a slovenského prostredia ulice, nechýbala ani hudobná vložka a napokon sa o svoje zážitky s BoscoBoys v Keni podelila dobrovoľníčka Janka.

„Podľa môjho názoru sa tento dubnický benefičný projekt rok za rokom čoraz väčšmi zlepšuje. Či už je to zvyšujúcim sa počtom detských prác, alebo prehlbujúcim sa entuziazmom mladých usporiadateľov spraviť niečo dobré. Vždy je tu čo vidieť, počuť, na čom sa zasmiať i zamyslieť sa, ale hlavne, vždy je tu komu pomôcť,“ prezradila svoje dojmy z programu účastníčka Lucia Daňová.

Informoval: M.B.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.