Mladí z Miletičky sa vrátili do rómskej osady Rakúsy

(Bratislava, 3. marca 2014) – Počas letných prázdnin minulého roku sa skupina mladých zo saleziánskeho strediska Miletička v Bratislave spolu so saleziánom Petrom Kanským vybrali do rómskej osady Rakúsy neďaleko Kežmarku, kde rómske deti pozvali na týždenný prímesky tábor o Popoluške. Teraz, po polroku, sa tam vybrali znova na víkend, aby ho prežili v službe týmto deťom, strávili s nimi kúsok svojho času a dali im znova to, čo dostali od druhých. Lásku, svoju prítomnosť, záujem.

    „Keď sme tam išli, tak sme premýšľali nad tým, čo tým deťom vieme ponúknuť, aký to má zmysel. A išli sme tam nakoniec preto, aby sme s týmito deťmi možno len strávili kúsok času, trocha ich potešili, zahrali sa s nimi a načerpali z ich jednoduchosti a úprimnosti, a aj takto sa stávali my lepšími. A to tak vidím aj ako našu úlohu. Nie riešiť to, čo našou prítomnosťou zmeníme, čo vyriešime. To je už úloha Boha, ktorý, veríme, že túto našu prítomnosť použije a premení na to, načo On potrebuje, pre dobro druhých,“ hovorí jedna z mladých, Lucia. „V závere môžem iba znova povedať, že sme od týchto detí a miestnych ľudí dostali oveľa viac, ako sme dali. Veľká vďaka za prijatie a za starostlivosť,“ dodala.

Riaditeľka Centra voľného času v rómskej osade Rakúsy Monika Jurášková spomína na tento víkend takto:„Spravodlivým žiari svetlo v temnotách… prišli mi na um slová žalmu, keď sme sa lúčili so Saleziánmi z Bratislavy v nedeľu po sv. omši pred kostolom. Začínali v piatok sv. omšou a končili v nedeľu znova sv. omšou. Strávili víkend u nás v osade v novej budove, kde sa cítili ako doma. A aj my sme ich brali ako členov rodiny. Prežiarili naše dni ako svetlo, ako slnko, pretože to svetlo v nich zapálil Ježiš a oni o tom svedčia svojím životom a cestou, ktorú si vybrali ako životné poslanie.

Všetci študujú v oblasti pedagogiky alebo sociálnej práce. Danka, najútlejšie žieňa z nich, si dokonca vybrala povolanie lekárky práve preto, aby mohla odísť na misie do Afriky. Začína ako dobrovoľníčka misiami v osadách, u bezdomovcov, v psychiatrických liečebniach spolu s ostatnými. Peter je kňaz, ktorý sa na prvý pohľad nelíši od svojich priateľov, spoznáte to iba tak, že ho vidíte pri oltári, sledujete pri modlitbe alebo pri teologických „dišputách“ s prívržencami „sekty vyvolených“ v osade.

Deti sa na nich veľmi tešili: „Kedy už prídu tí, tí… čo sú takí dobrí?“ pýtala sa Miša nevediac si spomenúť na pomenovanie „saleziáni“. „Aj Majka-Paradajka príde?“ Ráno už stáli pred centrom a najradšej by boli búchali na dvere, no keďže ich majú tak radi, nechali ich vyspať sa. Veď sa nakoniec dočkali. Saleziáni si ich pozbierali priamo v osade a priviedli ich na sv. omšu, ktorú slúžil Peter v sobotu ráno. Privítali ich búrlivým potleskom a hymnou tábora „La Maria vičinas“. Saleziáni z Miletičky sú jedni z tých, ktorí pochopili odkaz evanjelia, ktorý tak vehementne plnili Cyril a Metod – každý by mal oslavovať Boha vo svojom rodnom jazyku. Tak ako v Taizé sa ozývajú piesne a chvály vo všetkých možných jazykoch, ani oni nemajú problém spievať dvojjazyčné piesne ani v Bratislave, ani v Rakúsoch. Celodenný program sme zakončili večer karnevalom, na ktorý si vyrábali masky všetky deti. Učia sa, že veci si treba zaslúžiť, že nič nie je len tak samé od seba a že treba rešpektovať pravidlá. Podobne ako Maroš Kuffa (film „Všetky moje deti“ sme si boli pozrieť s animátormi a miništrantmi za odmenu), aj my v centre sa snažíme pomáhať im v tom, aby veci dokázali urobiť sami. Je to proces veľmi náročný a dlhodobý. Mladí to chápu rýchlejšie, starší ťažko. Ale toto je kapitola o inom.

Milí priatelia, tešíme sa na vás zasa v lete! Niekto nechápe, ako možno stráviť voľné dni „pracovne“ a ešte v rómskej osade, ale sú aj takí, ktorí v skromnosti nachádzajú veľa v duchu hesla : "Nie je bohatý ten, kto veľa má, ale ten, komu stačí málo.“

Informovala: Lucia Čupeľová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.