Mladí zo Salezka objavovali krásy svojho kraja na netradičnom tábore

(Banská Bystrica, 10. augusta 2021) – V pondelok 19. júla odštartovali banskobystričania obľúbený výletový tábor Oratko na Špacírke. Tento rok mali birmovanci možnosť zúčastniť sa ho ako pomocníci animátorov. Vďaka tomu sa animátorská partia rozrástla na rekordné číslo.

Tábor začali deti zoznámením sa v skupinkách a výpravou vlakom do Hronseka. Po ceste ich sprevádzal hradný pán, ktorý im postupne predstavoval „svoje sídla“. Videli Hronsecký kostolík a tiež sa zastavili v „jeho“ letnom sídle, kde mal pre ne pripravené skvelé hry. Poobede sa vrátili späť a zakončili tento deň spoločnou svätou omšou.

Druhý deň sa mladí vybrali do Lučenca. Program bol zaujímavý, pozreli si synagógu, navštívili moderný park, v ktorom nechýbali hry, tance a ani workshopy. Pred odchodom sa ešte stihli zastaviť na zmrzline, čo vykúzlilo úsmev nejednému dieťaťu. Čakala ich však ešte jedna skúška – prejsť na stanicu a nezmoknúť. So strachom, no s dôverou, sa pomodlili tri Zdravasy dona Bosca a vydali sa smerom k búrke. Až keď boli všetci ukrytí pod stanicou, spustil sa silný lejak s krúpami. V tento deň sa deti mohli naučiť, že aj „maličkosť“, akou sú tri Zdravasy, môže spraviť niečo veľké.

Hry a scénka – takto odštartovala streda. Namáhavý výstup na Pustý hrad unavil nejedno hyperaktívne dieťa, ale aj mnohých animátorov. Hore im mudrc konečne prezradil kľúč k víťazstvu (súdržnosť), vďaka ktorému porazili vojsko animátorov a uvedomili si, že partiu kamarátov nepremôže nič.

Vo štvrtok sa mladí vydali na ďalšiu cestu vlakom so zastávkou v Brezne. Tam im im animátori za pomoci scénky predstavili, o čo sa počas dňa majú snažiť. Na poludnie slávili svätú omšu s nezabudnuteľným výhľadom na kopce okolo. Zahrali sa, pozreli si okolie, a keď vyhladli, navštívili tunajší salaš. Cestou späť sa vo vlaku trochu tlačili, ale pre toho, kto chcel splniť výzvu dňa, to bola ideálna príležitosť. A tak aj v tento deň deti objavili ďalšiu vlastnosť priateľstva a tou bola obeta.

Záverečný deň bol skúškou vytrvalosti pre všetkých. Preto začať deň sv. omšou bol ten najlepší spôsob ako ho zvládnuť. Na pláne bola hodinová túra na Laskomerský vysielač. Námaha však stála za to, lebo výhľad, aký sa mladým naskytol, určite nebol každodenný. Pohodové hry, rozhovory, fotenie – to všetko ich hore čakalo. Na záver si v skupinkách zhodnotili celý týždeň a rozlúčili sa.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.