Mladí žurnalisti odhodili zábrany – s donom Ángelom pracovne aj neformálne

(Žilina, 10. novembra 2016) – Počas prvého novembrového víkendu odštartoval v Žiline už ôsmy ročník Mediálnej školy. Takmer dvadsať mladých mediálnikov sa vzdelávalo v písanej žurnalistike.

Mladí študenti sa učili celý víkend písať. Kvalitne a podstatne. Základ teórie o písaní správy a zostavovaní reportáže z podujatia účastníkom priblížil lektor Jozef Kotris, šéfredaktor portálu športky.sk. „Účastníci boli šikovní, bolo na nich vidieť záujem a niektorí dokonca priznali, že téma je lepšia ako čakali,“ zhodnotil kurz lektor Jozef Kotris.

Nosnou prácou celého kurzu bola samotná tvorba správ s uplatnením teoretických poznatkov, ktoré si mohli v praxi overiť a skonzultovať s lektorom. „Mala som veľkú trému čítať nahlas svoje práce, ale prekonala som sa, nakoľko som chcela počuť konštruktívnu kritiku,“ priznala Polly Drábová z Bratislavy. V rámci oficiálnej návštevy Slovenska navštívil v sobotu Žilinu aj hlvaný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Na celoslovenské stretnutie mladých s nástupcom dona Bosca vyrazili začínajúci mediálnici vyzbrojení vedomosťami a zápisníkmi v ruke. Počas mládežníckeho programu v hale Tennis point v Žiline zbierali cenné skúsenosti a materiál na zostavenie správy. Večer pod dohľadom lektorov spracovávali zozbierané informácie. Najlepšiu správu z tohto podujatia si môžete prečítať TU.

Nakoľko don Angel býval počas návštevy v Žiline v SOU sv. Jozefa Robotníka, o neformálne stretnutia nebola núdza. „Chcem mať s vami dobrý vzťah, ste totiž budúci novinári,“ povzbudil ich, pričom si s nimi spontánne urobil fotku.

Mediálna škola je projekt neformálneho vzdelávania, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých. Cieľom projektu je podpora vzdelávania mladých v mediálnej oblasti. Už o dva týždne pokračuje ďalším kurzom so zameraním na grafiku.

Mária GregováKoordinátorka Mediálnej školy

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.