Mladší animátori z Novej Dubnice sa stíšili počas duchovných cvičení

(Nová Dubnica, 6. novembra 2019) – Počas posledného októbrového víkendu sa šesť novodubnických animátorov zúčastnilo svojich prvých duchovných cvičení v Hornej Breznici.

Mali čas na osobnú modlitbu, sväté omše, modlitbu krížovej cesty, ruženec, film, diskusiu aj na adoráciu. „Bol to pre nás všetkých silný zážitok. Počas víkendu sme mohli uvažovať sami nad sebou, nad svojím životom, vzťahom s Bohom a s ľuďmi a nad mnohými ďalšími vecami, takže naše srdcia uzdravoval Duch Svätý svojou ´spiritoterapiou´,“ povedala jedna z animátoriek.

Duchovné cvičenia mladí ukončili spoločným obedom po svätej omši s hornobrezničanmi v kostole sv. Cyrila a Metoda. „Verím, že každý z nás načerpal veľa nového do svojho života, že sa budeme mať k čomu vracať počas pravidelných duchovných obnov a že o rok sa znova stretneme,“ vyjadrila prianie animátorka Alena.

Informovala: Alena ČiernaFoto: Šimon Bajo, Nela Kováčová, Marek Michalenko

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.