Mladým z popradského oratória sa špeciálne prihovorila mama bl. Carla Acutisa

(Poprad-Veľká, 29. marca 2023) – V piatok 24. marca v predvečer slávnosti Zvestovania Pána bohoslovci spolu s rektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Petrom Majdom odovzdali relikviu bl. Carla Acutisa veriacim z farnosti Poprad-Veľká, ktorú spravujú saleziáni.

Veriacich privítal správca farnosti salezián Dominik Vinš. Slávnostnú svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule Peter Majda. „Relikviu vám posiela postulátor kauzy svätorečenia tohto populárneho mladého blahoslaveného Nicola Gori na žiadosť pána farára a na základe intervencie postulátora kauzy blahorečenia biskupa Vojtaššáka Petra Jurčagu. Obidvaja vás z Talianska srdečne pozdravujú,“ uviedol pri odovzdaní relikvie Majda.

V homílii rektor okrem iného zdôraznil, že hoci mladého a dlho očakávaného Carla nebeský Otec rodičom z Milána vzal k sebe do neba, daroval im namiesto neho dvojičky. Súčasťou príhovoru bolo aj audio posolstvo matky bl. Carla Acutisa, ktoré adresovala špeciálne pre mladých z farnosti a oratória v Poprade Veľkej.

„Milí mladí z oratória Poprad-Veľká. Chcela by som vás všetkých pozdraviť. Viem, že dnes dostanete dar relikvie, budete mať Carla medzi vami a skutočne to nie je náhoda. Pán chce, aby ste aj vy, ako Carlo, kráčali na ceste k svätosti. Od večnosti sme všetci očakávaní v nebi a Carlo je zároveň aj vašim rovensíkom, takže je nádejou, že tiež sa môžete stať svätými. Tak, ako to dokázal Carlo, môžte i vy urobiť tento veľký skok svätosti,“ zaznelo v posolstve.

Audio posolstvo mamy bl. Carla Acutisa: taliansky originál/slovenský preklad

Následne jej posolstvo tlmočil rektor seminára. Zdôraznil jej slová, ktorými vyzýva k láske k Ježišovi žijúcemu v Eucharistii.

„Ježiš nám cez Eucharistiu pomáha zväčšovať túto schopnosť milovať Boha a blížneho. Bez Ježiša to nedokážeme. Eucharistia nám pomáha odporovať pokušeniam, posväcovať sa a rásť v múdrosti, pretože nás Ježiš pripodobňuje na svoj obraz a vštepuje do nás svoje vlastnosti. A tak nás Ježiš pomaly premieňa. Eucharistia je teda veľmi dôležitá,“ uviedol.

V závere bohoslužby bol požehnaný nový relikviár, do ktorého vložili aj relikviu bl. Carla. Tu sa teší zo spoločenstva s rôznymi svätými, ako je sv. Mária Goretti či sv. Pavol z Kríža. Viac o relikviári si môžete prečítať TU.

Veriaci sa potešili aj brožúrkam o tomto mladom svätcovi, ktoré im priniesli bohoslovci spolu s jeho relikviou. Túto brožúrku pripravili v slovenskom i talianskom jazyku, aby rozšírili úctu k tomuto novodobému svätcovi. Liturgiu doprevádzali spevy zboru mladých z farnosti.

Zdroj: ks.kapitula.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.