Modlitbová reťaz za zasvätených v réžii sestier saleziánok

(Bratislava, 27. júla 2015) – V dňoch od 7. do 22. júla 2015 sa pätnásť komunít sestier saleziánok zapojilo do modlitbovej reťaze za zasvätených, ktorá je jednou z aktivít Roka zasväteného života. Modlitby boli skutočne pestré ako bola aj pestrosť účastníkov na týchto modlitbách od detí v Cirkevnej materskej škole sv. Márie Dominiky Mazzarellovej v Bratislave, kde majú sestry saleziánky duchovný patronát, až po najstarších účastníkov, ktorými sú členovia Združenia Márie Pomocnice v Michalovciach. Sestry obetovali radosti aj námahy dňa na tento úmysel, ako aj rôzne modlitby, adorácie počas ktorých sa napríklad vymenovali jednotlivé rehole a sekulárne inštitúty, ktoré pôsobia na Slovensku s osobitnou modlitbou za nich. V komunite v Šamoríne si pozreli aj videá zo seriálu „Na 5 minút s nami“ a nechýbali pri tom ani mladí. V Bratislave – Petržalke zapojili do modlitieb dievčatá a chlapcov na prímestskom tábore. V Trnave komunita najstarších sestier pozvala ľudí na modlitbový večer. V Michalovciach, okrem spomenutého Združenia boli prítomní aj iní veriaci, ktorí prišli podporiť túto aktivitu počas spoločnej adorácie. Komunity sestier saleziánok sa od západu až po východ spojili v modlitbe za zasvätených a k nej pozývame naďalej aj vás.  

Modlitba za zasvätené osoby:

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána.Amen.  Imprimatur: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, generálny vikár V Bratislave, dňa 28. novembra 2014, Prot. č. 4991/2014   

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.