Modlitbový pochod v Roku svätého Jozefa

(Banská Bystrica, 21. júna 2021) – Saleziáni pozývajú na 20. ročník Modlitbového pochodu zo stredu Slovenska do stredu Európy, ktorý bude obetovaný za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy. Pochod sa uskutoční v dňoch 2. – 5. júla 2021.

Podľa organizátorov sú modlitby prinášané na tento úmysel dôležitejšie ako pochod samotný. „Ak nebudeš môcť prísť putovať s nami, stačí, ak sa budeš modliť na požadovaný úmysel. Pochod je len vonkajší stimulátor vnútornej zodpovednosti za národ a kontinent. Slovensko a Európa budú také, akí budeme my jednotlivci. Treba nám rozhodne odmietnuť pokušenie, že my nie sme zodpovední za vieru a morálku na Slovensku a v Európe,“ vysvetľujú.

Viac informácií nájdete na plagáte.

Informoval: J. Gibala SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.