Mons. Vladimír Fekete o svojom menovaní za biskupa a o svojej túžbe

(Baku, Azerbajdžan, 11. decembra 2017) – Po oznámení o menovaní dona Vladimíra Feketeho, Apoštolského prefekta Azerbajdžanu, za biskupa v piatok 8. decembra 2017 sme mu položili niekoľko otázok. Prinášame teda jeho prvé dojmy a reakcie na túto udalosť.

Don Vladimír, v akej situácii ťa zastihlo toto menovanie?

Len deň predtým som sa vrátil z autonómnej republiky Nachčivan, kde sa konala jedna z mnohých tohoročných konferencií, venovaných vzťahom medzi náboženstvami. Prvú časť sviatku Nepoškvrnenej som strávil v kancelárii, kde ma aj zastihlo prvé telefonické blahoželanie k menovaniu od provinciála Jozefa Ižolda, ktorý bol v tom čase na vizitácii saleziánskej komunity v Námestove.

Svätý Otec František neprestáva prekvapovať – nielen celý svet, ale i slovenských saleziánov. Po jeho nezabudnuteľnej návšteve u nás v Baku v októbri 2016 a po tohoročnej vysviacke nášho diakona Behbuda Mustafajeva za kňaza na jar vo Vatikáne som bol presvedčený, že ako kňazovi a saleziánskemu misionárovi mi tu na zemi bolo dopriate už toľko radostí i námah, že už neostáva nič iné iba – ako čerstvému penzistovi – sa začať postupne sťahovať z verejnej činnosti a myslieť viac aj na spásu vlastnej duše. Zdá sa však, že Božie úmysly sú iné.

Čo znamená toto menovanie pre samotnú Apoštolskú prefektúru v Azerbajdžane?

To asi najlepšie ukáže čas. Modlím sa, aby toto menovanie poslúžilo k rozvoju miestnej cirkvi a k upevneniu jej postavenia v krajine.

Si salezián a budeš vysvätený za biskupa. Máš nejakú saleziánsku túžbu ako menovaný biskup?

V Cirkvi je vyše sto biskupov a kardinálov saleziánov. To že sa medzi nimi objaví i Slovák, považujem zo strany Svätého Otca za prejav jeho ocenenia celej slovenskej provincie Saleziánov don Bosca. Čo sa týka túžob, tých je veľa. Azda najdôležitejšia medzi nimi je tá, aby všetky tieto vonkajšie veci a znaky poslúžili rastu Božieho kráľovstva, zakoreneniu Boha a jeho lásky v srdciach ľudí, najmä tu na Kaukaze.

2017 12 11 reakcia Fekete biskup

Don Fekete bol v rokoch 1999-2005 provinciálom saleziánov na Slovensku. Poprosili sme dnešného provinciála dona Jozefa Ižolda o jeho krátku reakciu na toto menovanie.

„Správa nás potešila a aj my sme za tento dar pre nášho spolubrata veľmi vďační Bohu i Svätému Otcovi. Predovšetkým pre samotnú katolícku prítomnosť v Baku to znamená ďalší krok vpred v jej rozvoji. Nášho spolubrata Vladimíra poznám ako saleziána kňaza s mnohými kvalitami a hlbokou vierou. Prajem mu hojnosť darov Ducha Svätého v jeho biskupskej službe.“

Bližšie informácie o biskupskej vysviacke Mons. Vladimíra Feketeho zatiaľ nie sú známe. Mala by sa uskutočniť do troch mesiacov od zverejnenia menovania. Jednou z prirodzených možností je, že sa vysviacka uskutoční v samotnom sídle Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, teda v Baku.

O menovaní nového biskupa informovala aj televízia TA3 v hlavnom spravodajstve; vo videu v čase 10:19 min.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.