Môžeme sa v budúcnosti tešiť na novú akciu s názvom Titusov beh?

(Čierna Voda, 2. júna 2023) – Keď don Titus Zeman dostal správu, že mu zomiera mama a že ho ešte veľmi túži vidieť, nasadol v Trnave na vlak, vystúpil na vlakovej stanici v Rači a odtiaľ utekal za ňou. Ešte ju zastihol živú a potešil ju na jej odchode do nebeskej vlasti.

„Viacero saleziánov cíti, že by bolo dobré uviesť do života akciu Titusov beh. Išlo by o podujatie, ktoré by trochu netypicky pripomenulo dona Titusa. Zúčastniť by sa ho mohli školáci i celé rodinky. Zatiaľ je táto myšlienka iba v hlavách, ale povedzme nultý ročník zapustil korene,“ vysvetlil don Jozef Luscoň, člen Komisie Titusa Zemana.

Saleziánski exallievi z Čiernej vody a okolia mali v nedeľu 21. mája v Pustom kostolíku za Račou, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, duchovnú obnovu i svätú omšu. Hlavným celebrantom bol don Marián Peciar. Pútnici zatiaľ prišli pešo, na bicykloch i autami.

„Som rád, že okrem modlitieb za nové duchovné povolania, my saleziáni, hľadáme aj nové formy ako priblížiť životný príbeh Titusa Zemana mladým. Ďakujeme za ústretovosť Farnosti Svätý Jur, ktorá nás prijala a poskytla nám zázemie,“ povedal don Peciar.

Po svätej omši nasledovalo posedenie v nádhernom prostredí okolitej prírody. Bola to zároveň aj spomienka na Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov. Don Luscoň s optimizmom dodáva: „Veríme, že sa tradícia uchytí a pridajú sa aj iné strediská a farnosti. Miesta je tam dosť.“

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.