Na 4. výstup Titusa Zemana prišlo vyše 200 turistov

(Žilina, 28. septembra 2016) – Žilinské saleziánske stredisko zorganizovalo 25. septembra v nedeľu už v poradí 4. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň. Tohtoročný výstup Božieho služobníka Titusa Zemana prilákal do Veľkej Fatry viac než 200 účastníkov.

Saleziánska rodina považuje saleziána Titusa Zemana za záchrancu mnohých povolaní. O jeho veľkej obete svedčia jednotlivci z radov saleziánov, ktorí boli súčasťou skupín, prevádzaných cez rozbúrenú Moravu i vrchy, aby mohli počas komunizmu dokončiť teologické štúdiá. Aj vďaka tomu organizujú na jeho počesť Saleziáni dona Bosca v Žiline každoročný výstup. Hrdinský život tohto Božieho služobníka sa stal témou a neoddeliteľnou súčasťou táborov, divadiel i podobných športových a turistických udalostí v saleziánskych strediskách. „Výstupom sme si chceli uctiť pamiatku Božieho služobníka Titusa Zemana, ktorý trpel za záchranu rehoľných a kňazských povolaní. Prosíme dona Titusa, aby nám svojím príhovorom pomáhal prežívať vernosť v našom povolaní – manželskom, rehoľnom či kňazskom. Práve v dnešných časoch, sme svedkami, že mnohí sú rozkolísaní či v manželskom alebo duchovnom povolaní. Mnohí sú zneistení, nie sú pevní. Boží Duch nám ukazuje, že potrebujeme orodovníka, ktorý nás prevedie cez rozvodnené rieky života, tak ako kedysi don Titus prevádzal cez rieku Moravu a pomôže nám obstáť nielen v drsných podmienkach Alpských hôr, ale aj pri skúškach a drsných podmienkach nášho povolania,“ uviedol don Peter Lukáčik, direktor saleziánskeho domu v Žiline. Medzinárodného výstupu sa každoročne zúčastňujú rodiny s deťmi, mladí s rodičmi i starými rodičmi, saleziáni či študenti saleziánskeho seminára. Prichádzajú zo Žiliny a okolia, ale aj z ostatných saleziánskych stredísk i zo susednej Českej republiky.

Proces blahorečenia dona Titusa sa už blíži do svojej finálnej fázy, vďaka čomu bude snáď už ten budúcoročný výstup na počesť blahoslaveného mučeníka pre povolania, dona Titusa. O to väčšie nadšenie môže vzbudiť  medzi saleziánskou rodinou na celom Slovensku i v zahraničí.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.