Na levočskej Bodke spoznali chlapci osobnosti zachránené Titusom Zemanom

(Poprad-Veľká, 2. septembra 2017) – Posledný augustový deň sa na Mariánskej hore v Levoči zišli chlapci zo saleziánskych stredísk, aby spolu strávili záver prázdnin na tradičnej akcii Bodka za prázdninami. Téma, v poradí 32. Bodky, priblížila účastníkom osobnosti a povolania, ktoré zachránil čoskoro blahoslavený Titus Zeman.

Program sa začal úvodným slovom otca provinciála dona Jozefa Ižolda a scénkou nových novicov. Nasledovala súťaž scénok tzv. Grammy Bodkár. V tomto roku boli scénky inšpirované novou knihou dona Jozefa Luscoňa s názvom Titus ideš!. Chlapci z jednotlivých stredísk zahrali niektoré kapitoly z tejto knihy. Víťaznú cenu – putujúci pohár Grammy Bodkár – si odniesli chlapci zo saleziánskeho strediska v Košiciach na Troch hôrkach. Druhé miesto vyhrali chlapci z Popradu a tretie si odniesli Žilinčania.

Po scénkach nasledoval priestor na spytovanie svedomia a sviatosť zmierenia. Poobede boli na programe workshopy s pozvanými hosťami. Don Jozef Luscoň predstavil tému „21: Osobnosti zachránené Titusom Zemanom“. Salezián don Ján Holubčík porozprával chlapcom o dôležitosti duchovného sprevádzania. Don Dušan Vilhan zasa predstavil tému o povolaní na workshope s názvom „Rozbaľ svoje povolanie!“ a záchranár Kamil Merva sa na workshope „Necháš ma zomrieť?“ s chlapcami podelil o skúsenostiach zo svojej profesie záchranára.

Vrcholom Bodky bola svätá omša v bazilike. Na záver všetci zúčastnení dostali pamätný darček – leukoplast s nadpisom myšlienky „A koho zachrániš ty?“, ktorá by im mala pripomínať, že majú celý nový školský rok a zároveň celý život zachraňovať seba i druhých. Inšpiráciou k tomu im môže byť Titus Zeman, ktorý zachránil 21 duchovných povolaní.

Podujatie ukončila tradičná skupinová fotka na záver. Po nej sa už zúčastnení chlapci rozbehli do svojich rodných miest. V tomto roku ich bolo 180 a prišli z 12 saleziánskych stredísk. V kategórii o najpočetnejšie stredisko získali víťaznú tortu chlapci z Bardejova.

novic Nikolai Chirkov

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.