Na Luníku IX oslávili druhé výročie návštevy pápeža Františka

(Luník, 19. septembra 2023) – Na deň presne po dvoch rokoch od návštevy pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX zorganizovali tamojší bratia saleziáni hudobno-tanečno-duchovné popoludnie na pripomenutie myšlienok Svätého Otca rómskemu národu.

Hoci organizátori plánovali open-air podujatím osloviť veľkú časť Rómov na sídlisku Luník IX, pre nepriaznivé počasie bol program presunutý do telocvične pastoračného centra. Ako prvý vystúpil štyridsaťpäť členný spevácky zbor Devjatkakere Čhave z tunajšej základnej školy pod vedením p. učiteľa Ondreja Ferka. Za ním vystúpili dva dievčenské tanečné súbory L-Street K9 a Čhajengeri Zor, tiež z Luníka IX. Živé publikum pozostávajúce z vyše dvesto domácich Rómov sa postupne utíšilo pri speve skupiny Romane jíle.

Mladí z Jarovníc pod vedením sestier Silvie a Ráchel z Congregatio Jesu predstavili život prvej blahoslavenej Rómky – Emílie Fernández Rodríguez de Cortés. Divadelné pásmo napísala p. Danka Matejová, ktorá pôsobí na Základnej škole s materskou školou bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke. Premiéra divadla sa uskutočnila na tohtoročnej tradičnej Rómskej púti v Gaboltove. Bodku za prvou časťou dala kapela Gipsy Jarko z Jarovníc, ktorá rozospievala a roztancovala celú telocvičňu.

Vo sv. omši zo sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorej predsedal o. Peter Bešenyei, tajomník Rady pre Rómov a menšiny, pripomenul hodnotu kríža v každodennom živote. Domácim pripomenul, aby sa často schádzali k modlitbe pri kríži, ktorý bol posvätený pri prvom výročí návštevy pápeža Františka na Luníku IX.

Záver patril kapele LEHA a modlitbovému spoločenstvu Gréckokatolíckej rómskej misie pod vedením o. Martina Mekela.

Zdroj: lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.