Na Miletičke opäť privítali relikvie dona Bosca

(Bratislava, 12. júna 2015) – V pondelok 8. júna 2015 boli na Miletičovej vystavené relikvie dona Bosca, ktoré boli predtým na Festivale Lumen. V tomto jubilejnom roku dvestého výročia jeho narodenia to bola možnosť stretnúť sa s donom Boscom aj v Bratislave. Počas celého dňa sa mnohí prichádzali modliť do kostola. Večer o 17.00 bola spoločná modlitba svätého ruženca a čítanie listov dona Bosca. Potom nasledovala slávnostná sv. omša, ktorej predsedal provinciálny vikár don Ján Martiška SDB. Vo svojom príhovore poukázal na potrebu otvorenosti srdca voči Božiemu pôsobeniu, tak, ako to dokázal don Bosco.

2015 06 12 relikvie3

Po svätej omši nasledovalo fotenie mladých rodín a mladých pri relikvii. Direktor don František Kubovič pripomenul slová bývalého hlavného predstaveného saleziánov, dona Pascuala Cháveza: „Púť dona Bosca nie je na veľké akcie, ale kvôli hlbokému stretnutiu s donom Boscom. Ak budeme mať otvorené srdcia, stretnutie s donom Boscom v podobe sochy môže posilniť našu lásku k Bohu a zároveň lásku k mladým ľuďom, ktorých nám Boh zveruje dnes.“

2015 06 12 relikvie1

2015 06 12 relikvie2

Keďže v tento deň bola aj spomienka bl. Štefana Sándora, saleziána koadjútora, po svätej omši sa premietol film o jeho živote. Večer o 21:15 sa celá komunita a niekoľko ľudí stretlo v kostole na spoločnej modlitbe Vešpier.

Socha obsahuje v hermeticky uzavretej nádobe zo zinku relikviu: pravé rameno dona Bosca. Znázorňuje dona Bosca medzi deťmi, ako im pomáha a povzbudzuje. Je živým obrazom jeho srdca, ktoré sa obetovalo pre tých najbiednejších. Socha váži 75 kg a je vysoká 160 cm.

František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.