Na oficiálnom programe osláv dvestoročnice zastupovali Slovensko Trnávkari

(Turín, 31. augusta 2015) – Osláviť 200. výročie narodenia dona Bosca priamo v Turíne a zároveň navštíviť miesta, kde žil a pôsobil sa rozhodli aj mladí zo saleziánskeho strediska na Trnávke. Ponúkame vám pohľad na púť očami jednej z účastníčok:

 

Je niečo pred šiestou, nedeľa ráno, ale v oratku na Trnávke je už veľmi živo. Postupne prichádzajú účastníci púte, výletu do Turína. Na cestu – smer Taliansko, sa vydali v dobrej nálade, v nedeľu deviateho augusta. Cesta neviedla priamo do Turína, lebo organizátori sa rozhodli, že si treba obzrieť a užiť aj iné krásy Talianska.

V nedeľu poobede autobus dorazil do prímorského mestečka Lido di Jesolo. Hlavným cieľom tejto zastávky bolo okúpať sa a vyblázniť sa v mori. Na noc celú výpravu prichýlili v oratóriu v San Donna di Piave. Na druhý deň sme sa vybrali do Benátok. Pre niektorých sa heslom celého výletu stala veta: „Ja to tu poznám!“ po ktorej nasledovala cesta celými Benátkami asi dvakrát dlhšia ako cesta, ktorou šli ostatní. Nakoniec sa však všetci šťastne našli a záverečná fáza púte do Turína sa mohla začať. Podvečer sme dorazili do Rivoli, do oratória, v ktorom sme bývali počas celého nášho pobytu v Turíne.

V utorok sa začal oficiálny program stretnutia SYM (Saleziánskeho mládežníckeho hnutia – Salesian Youth Movement). Zúčastnilo sa ho okolo 5 000 mladých z celého sveta. Každý deň doobeda prebiehal spoločný program plný tanca, spevu, svedectiev a stretnutí s mimoriadnymi ľuďmi. V utorok to bol biskup Luc Van Looy, v stredu hlavná predstavená saleziánok matka Yvonne Reungoat a vo štvrtok hlavný predstavený saleziánov don Àngel Fernández Artime. Tieto spoločné stretnutia sa niesli v duchu Hesla na tento rok „Ako don Bosco, s mladými a pre mladých“. Kľúčovými slovami boli LIKE (ako), WITH (s), FOR (pre). Piatok bol pre všetkých dňom pokánia, a preto bol doobeda čas na stíšenie sa a svätú spoveď.

Vždy po spoločnom stretnutí nasledovala svätá omša, ktorú celebrovali významné osobnosti zo saleziánskeho sveta. Poobedia boli venované prehliadkam Turína. Každá skupina mala navrhnuté miesta, ktoré mohla navštíviť. Boli to aj také miesta, na ktoré sa bežný človek nedostane. Jedno celé poobedie sme strávili na Valdoccu, na miestach, kde žil a pôsobil don Bosco. Večerný program bol vždy iný. Dva večery sme strávili v meste, iný večer sa konala SYM party, na ktorej sa prezentovali všetky krajiny a inokedy bola možnosť pozrieť si muzikál o živote dona Bosca.

Program v Turíne bol veľmi pestrý. Každý si našiel niečo, čo ho oslovilo. Spoznali sme sa s mnohými mladými aj z iných kultúr, dokonca z iných kontinentov. Aj keď sme boli každý iný, predsa len všetci patríme do veľkej saleziánskej rodiny. To je to, čo nás spája.

V sobotu sa celý program presunul na miesta, kde don Bosco strávil detstvo, do kraja, kde sa narodil. Okolo obeda sa všetky skupiny stretli v Castelnuove don Bosco, odkiaľ sa začínala pešia púť na Colle don Bosco. Na čele púte kráčal súčasný don Bosco – hlavný predstavený saleziánov don Artime. Celý sprievod sa veselo pohol, išlo sa s piesňami, pokrikmi a hlavne s úsmevom. Úsmevy sa však stratili, keď začalo pršať, prihnala sa silná búrka. Našťastie to nikoho neodradilo, všetci vytiahli pršiplášte a celty a pokračovali v ceste. Všetci sme šťastne dorazili na Colle. Síce sme boli mokrí, ale spokojní. Keďže sa nedalo spať vonku, ako to pôvodne bolo naplánované, organizátori ubytovali účastníkov všade, kde to bolo možné. Okolo štyristo ich dokonca spalo v bazilike. O polnoci sa rozozneli kostolné zvony, ktoré všetkým oznamovali, že don Bosco má narodeniny. Na námestí pred bazilikou sa oslavovalo vo veľkom. Nechýbala dobrá hudba a ohňostroj.

V nedeľu ráno sa konala slávnostná svätá omša, na ktorej sa zúčastnili ľudia zo všetkých kútov sveta. Všetci prišli osláviť narodeniny dona Bosca. Sv. omšu celebroval hlavný predstavený saleziánov don Artime. Naša slovenská výprava hneď po sv. omši vyrazila smerom domov. Cestou sme sa ešte zastavili v zábavnom parku Gardaland. Každý si tam našiel niečo pre seba. Tí odvážnejší vyskúšali aj voľný pád či rôzne horské dráhy.

Na záverečnú cestu sme sa vydali až o druhej ráno a do Bratislavy sme dorazili okolo obeda. Táto akcia bola nielen púťou, ale aj výletom. Nasýtili sme si nielen dušu, ale aj telo. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto akcii. Všetkým, čo prispeli či už finančne alebo modlitbami a sprevádzali nás na našom putovaní. A samozrejme vďaka patrí aj nášmu nebeskému Otcovi, ktorý nás neopustil ani na chvíľu.

Informovala: Daniela Sitárová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.