Na prímestský tábor v Dubnici nad Váhom prišiel aj don Bosco

Prímestský tábor v Dubnici nad Váhom sa tento rok konal 1. – 5. júna a začal sa miernym pondelkovým dažďom. Našťastie, nikto sa nepriazne počasia nezľakol a tábor odštartoval v plnom prúde. Deti sa ihneď ocitli na Valdoccu v Turíne. V 19. storočí tu život nebol ľahký: museli si na všetko zarábať v rôznych firmách, dostali sa aj vo väzenia…, ale popri tom stretli dona Bosca, ktorý ich pozval zostať s ním.

Ale kde? To bola úloha na utorok – nájsť miesto pre oratko s vyše 70 deťmi a 30 animátormi. Bolo to ako za starých čias v Turíne. Don Bosco s deťmi celý deň hľadali miesto pre svoje oratórium. Všade sa dobre zahrali, ale odvšadiaľ ich vyhodili, pretože robili krik, skákali, behali a dupali po tráve. Až napokon prišiel pán Pinardi a ponúkol im svoj pozemok. Všetci boli šťastní a rozhodli sa, že za tieto dobrodenia sa treba ísť poďakovať Panne Márii.

V stredu táborníci spolu s donom Boscom putovali na Butkov, aby sa poďakovali Panne Márii za to, že majú oratko, kde sa môžu hrať, modliť, učiť nové veci a nájsť si dobrých kamarátov. Púť, ako to už býva, nebola jednoduchá a postretli ich aj rôzne (vopred pripravené a aj iné) komplikácie. Každá skupinka nakoniec doputovala až do cieľa a pri tom sa sa pomodlila desiatok ruženca a vyriešila tajničku zo životopisov svätých, ktorých relikvie sú uložené v sanktuáriu. Ako poďakovanie za všetky dary spolu slávili svätú omšu.

Štvrtok bol dňom hľadania povolania. Deti veľmi rýchlo pochopili, že v Turíne sa ťažko zarába – stačila na to hodinka v továrni na parníky. Preto sa rozhodli, že radšej pôjdu do školy študovať, aby si mohli potom nájsť lepšiu prácu. Vzdelávali sa v chémii, histórii a v umení. Po vyškolení si popoludní už mohli vybrať zo širokej ponuky povolaní. Stretli sa s profesionálmi, ktorí sa s nimi podelili o svoje skúsenosti z práce: v kvetinárstve, krajčírskej aj rezbárskej dielni, u cukrárky, u požiarnikov, žurnalistov, barmana, venovali sa výtvarnému umeniu, učili sa, ako sa postarať o zvieratá a aj si zajazdili na koňoch.

V piatok deti zistili, že don Bosco sa topí v dlhoch a že oratko bude musieť zavrieť. Chceli mu pomôcť ako mohli, ale ani ich celotýždenné zárobky „valdoccorún“ nestačili. Rozhodli sa teda vykradnúť banku. Našťastie ich pri tom stretol don Bosco a vysvetlil im, že takto teda sa veci neriešia. Že on dôveruje Bohu aj Panne Márii. A čo sa stalo? Po omši za ním prišiel bohatý pán továrnik, ktorému sa páčilo, že tento turínsky kňaz z detí ulice vychováva slušných ľudí a daroval mu kúpnu zmluvu na pozemok oratka.

Túto radostnú správu hneď deti s donom Boscom oslávili. Dvor Laury sa premenil na zábavný park: dva skákacie hrady, vodný fubal, lanová hojdačka a iné atrakcie už čakali na deti, aby spolu prežili krásne táborové finále.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.