Na pulty sa dostáva Deviatnik za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

(Bratislava, 29. októbra 2018) – Modlitba deviatnika je jednou z foriem úcty k blahoslavenému mučeníkovi Titusovi. Deviatnik za jeho svätorečenie prináša vydavateľstvo Don Bosco.

Brožúrka má na obálke podobizeň Titusa Zemana podľa obrazu z jeho blahorečenia a obsahuje texty, ktoré zostavil salezián Jozef Slivoň, vicepostulátor procesu blahorečenia. Taktiež je v brožúrke modlitba za svätorečenie a modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi.Texty majú cirkevné schválenie Arcibiskupského úradu v Bratislave.

Deviatnik prináša postupne na každý deň úryvok zo Svätého Písma, krátke rozprávanie zo života Titusa Zemana, modlitbu a meditáciu.

Záujemcovia si môžu brožúrku deviatnika zakúpiť na webovej stránke www.donbosco.sk.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.