Na Slovensku vznikla inovatívna biblická liga v mobile

Približuje mladým Bibliu a pomáha im získať návyk denne ju čítať

(Bratislava, 7. februára 2022) – Na Slovensku vznikla unikátna online biblická liga s názvom Bibliq – Liga objaviteľov Slova, ktorá ponúka inovatívnu alternatívu k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje mladých kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak vzťahu s Bohom nový rozmer. Bibliq je postavený na súťažení v tímoch a pravidelnom čítaní vybranej knihy Svätého písma. Obsahy tvoria mladí teológovia a laici a odbornými garantmi sú teológovia a teologičky z radov bratov saleziánov a sestier saleziánok.

Bibliq je 4-mesačná liga, ktorá prebieha od konca januára do konca mája. Jej vyvrcholením je Veľká biblická víkendovka v júni. Je určená dievčatám a chlapcom od 8. ročníka ZŠ do 2. ročníka SŠ. Na jej vývoji takmer dva roky pracoval Saleziánsky pastoračný tím zložený z bratov saleziánov, sestier saleziánok a laických dobrovoľníkov. Aktuálne prebieha prihlasovanie do prvého ročníka, ktoré je otvorené do 9. februára 2022. Registračný formulár a všetky ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii na www.bibliq.online.

„Ide o prvú ligu, ktorú majú mladí na pár klikov – vo svojom mobile. Motivuje ich denne navštíviť online platformu, kde si prečítajú vybranú časť z Biblie a príslušný obsah, ktorý ju vysvetľuje,“ uvádza Marta Baňasová FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže, Inštitút dcér Márie Pomocnice.

„Obsahy sú zostavené tak, aby mladí porozumeli statiam, ktoré čítajú. Formou obrázkov, máp, podcastov a zaujímavých textov vysvetľujú historické, geografické či teologické súvislosti. Doslova tak objavia, v čom spočíva krása, nadčasovosť a pravdivosť Božieho Slova a čo im môže povedať pre život,“ dopĺňa J. Holubčík SDB, delegát pre pastoráciu mládeže. Obsahy tvoria mladí teológovia a laici a odbornými garantmi sú teológovia a teologičky z radov bratov saleziánov a sestier saleziánok.

Hoci Bibliq vznikol v saleziánskom prostredí, je určený pre kohokoľvek, koho láka spoznať nových ľudí naprieč Slovenskom, nadobudnúť vzťah ku Svätému písmu a teda aj dať nový rozmer vzťahu s Bohom. Mladí súťažia v 3- až 5-členných tímoch, ktorých súčasťou je aj sprievodca – farár, katechéta, animátor, rehoľná sestra či brat. Jeho úlohou je prihlásiť tím a sprevádzať ho počas celého trvania súťaže.

Počas ligy súťažiaci denne získavajú body za čítanie a zodpovedanie krátkych kvízov, ako aj za veľké tímové kvízy na konci každej etapy. Online súťaženie navyše dopĺňajú aj offline tímové úlohy, ktoré majú do súťaže vniesť osobnejší rozmer a utužiť kamarátstva. Za ich splnenie tímy získavajú bonusové body. „Vnímame, že to, čo mladí v súčasnosti potrebujú, je neuzatvárať sa do seba, ale viac sa stretávať a komunikovať s novými ľuďmi. Zároveň sú však tímové úlohy vymyslené tak, aby sa dali plniť aj z domu podľa aktuálnej epidemiologickej situácie,“ vysvetľuje M. Baňasová.

Nultý ročník súťaže prebehol už vlani na vybranej vzorke takmer 30 mladých. Po skončení súťaženia najviac oceňovali zmenu svojho vzťahu k Biblii, zábavný formát ligy, ako aj osobné víkendové stretnutie. „Dokázala som pochopiť veľa vecí v Biblii, ktoré som predtým nechápala.“ „Zmenil sa celkovo môj prístup k Sv. písmu. Kúpila som si svoje vlastné a teraz sa mu snažím venovať každú voľnú chvíľu.“ „Začal som si viac uvedomovať pravdivosť a dôležitosť Písma,“ uviedli mladí v hodnotiacom dotazníku.

Bibliq je webová aplikácia prispôsobená pre mobily, dá sa do nej vstúpiť aj cez počítač. Každý rok sa číta jedna kniha Svätého písma, ktorá je rovnaká ako kniha, ktorá sa číta v rámci školskej biblickej olympiády. V tomto ročníku to budú Skutky apoštolov.

Informovala: Terézia Piknová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.