Na sviatok bl. Titusa Zemana saleziáni vo Vajnoroch otvorili Rok vďačnosti

(Bratislava/Vajnory, 10. januára 2024) – Slávnostnej svätej omši v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, odkiaľ Titus Zeman pochádzal, predsedal slovenský provinciál saleziánov don Peter Timko. V homílii sa veriacim prihovoril don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor procesov svätorečenia.

Na slávení bohoslužby sa zúčastnili aj najbližší príbuzní bl. mučeníka za povolania, jeho rodáci z Vajnor, predstavitelia samosprávy a v zastúpení takmer všetky zložky saleziánskej rodina na Slovensku. Slávenie hudobne sprevádzal spevácky zbor Rasosť zo Senca.

Kazateľ don Cameroni, ktorý bol ako postulátor zodpovedný aj za proces blahorečenia Titusa Zemana, v homílii ponúkol veriacim niekoľko posolstiev.

Vyzdvihol, ako don Titus dokázal v sile Božieho slova kráčať až k mučeníctvu. „Je dôležité, aby sa Božie slovo, ktoré počúvame, dotklo nášho srdca a premieňalo náš život. Svätí a blahoslavení sú Božím slovom, ktoré sa stáva konkrétnym, žitým,“ povedal na úvod.

Upriamil tiež pozornosť veriacich na blízkosť relikvií Titusa Zemana ku krstiteľnici. „Svätosť, to je vlastne dozretý plod krstnej milosti a každý z nás je pozvaný k tomu, aby semienko, ktoré dostal v krstnej milosti, dozrelo v jeho živote až do svätosti.“

V poslednej úvahe pripomenul, že prvé miesto, kam prišli saleziáni na Slovensku bolo pri svätyni v Šaštíne. V tej dobe mnohí dobrodinci a darcovia podporili toto novovznikajúce saleziánske dielo. Rovnako Titus Zeman v zápale pre záchranu povolaní dokázal zjednotiť snahu, úsilie a spoluprácu mnohých ľudí do jednotného cieľa – pre záchranu povolaní. „Zdá sa mi, že toto je nádherné posolstvo, aby sme ako spoločenstvo v zjednotení rástli v bratsve,“ povedal don Cameroni.

Na záver zanechal otázku: Ktoré je to Božie slovo, ktoré som ja konkrétne pozývaný naplniť, prežívať vo svojom živote?

Veriacim sa prihovoril aj provinciál don Timko. Pripomenul, že apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky. Stačí, ak za obvyklých podmienok, v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.

„Chceme prežívať rok vďacnosti a učiť sa vďačnosti, pretože vďačnosť je niečo, čo nás otvára Božiemu pôsobeniu, otvára nás aj citlivosti na druhých. Nech nás bl. Titus Zeman a Sedembolestná Panna Mária sprevádzajú, aby sme sa prehĺbili v tejto vďačnosti; aby sme sa otvorili tomu, čo Pán Boh chce priniesť do nášho života a aj tu na Slovensko cez našu saleziásnku charizmu,“ zakončil provinciál.

Záznam svätej omše si môžete pozrieť v archíve TV Lux. Rok vďačnosti za 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku bol tiež témou relácie U Nikodéma, ktorú si môžete pozrieť TU.

Foto: Veronika Sivčová (Človek a viera)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.