Na Titusa Zemana spomínal aj muž, ktorý mu robil spojku

(Vajnory, 9. januára 2017) – Pri príležitosti 102. výročia narodenia a 48. výročia smrti saleziána kňaza Titusa Zemana sa v piatok 6. januára konalo spomienkové stretnutie v jeho rodisku vo Vajnoroch.

2017 01 09 tz vajnory1

Ctitelia Božieho služobníka sa najprv spoločne pomodlili za jeho blahorečenie vo vajnorskom kostole, kde sú aj uložené jeho ostatky. Vo farskom Klube Titusa Zemana si potom vypočuli tému o duchovných povolaniach, ktorú im predstavil don Pavol Grach. „Snažil som sa povzbudiť ctiteľov Titusa Zemana, aby mali aj oni starostlivosť o duchovné povolania, pretože Boh dáva povolania, volá si mladých ľudí, ale treba sa o tieto povolania aj starať, ako aj Titus sa o nich staral.“

Synovec Božieho služobníka pán Michal Titus Radošinský predstavil účastníkom stretnutia návrh novej trasy každoročnej púte po stopách dona Titusa. Oproti doterajšiemu putovaniu po miestach, cez ktoré prechádzali don Titus a tí, ktorých odprevádzal do Turína, nová trasa by mala prejsť cez miesta jeho krížovej cesty. Okrem miest, kde pôsobil, by teda zahŕňala aj zastavenia pri väzniciach a tiež návštevu Jáchymovského tábora a veže smrti, kde aj don Titus ako väzeň musel holými rukami spracovávať rádioaktívnu uránovú rudu.

2017 01 09 tz vajnory2

Ctitelia Titusa Zemana si vypočuli tiež svedectvo pána Olivera Miklasa z Bratislavy, bývalého oratoriána na Miletičovej, jedného zo živých svedkov, ktorý ako 17-ročný spolupracoval s donom Titusom v období útekov, v úlohe spojky.

2017 01 09 tz vajnory3

Účastníci si napokon pripomenuli skutočnosť, že rímska fáza procesu blahorečenia Titusa Zemana sa chýli ku koncu a najbližším krokom je zasadnutie komisie kardinálov a biskupov 21. februára vo Vatikáne.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.