Na Trnávke oslávili Deň farnosti, pri 75-ke posviacky kostola

(Bratislava, 11. júna 2014) – Svätá omša na nádvorí oratória, kúzelník s veselým programom pre deti, živá kapela, obed pre všetkých, hry a napokon spoločná adorácia, tým všetkým farnosť sv. Jána Bosca oslavovala v nedeľu 8. júna Deň farnosti, pri príležitosti 75. výročia posviacky kostola.

Slávnostným kazateľom bol magister študentov teológie rehole Kapucínov, brat Ondrej. Už počas svätej omše pod horúcim slnkom miestni animátori poslúžili mnohým najmä starším ľuďom pohárom vody. Hlavný celebrant v kázni pozval všetkých žiť s farnosťou, žiť svoju vieru v konkrétnosti podľa darov, aké každému dáva Duch Svätý.

Počas popoludnia mali deti možnosť zahrať si hry na rôznych stanovištiach, nechýbal nafukovací hrad a predstavenie kúzelníka. Pre dospelých bol k dispozícii aj kútik s knihami na prečítanie a samozrejme občerstvenie.

„Je to pre nás už tradičná forma oslavy posviacky kostola, takto v teplejšom období, keďže hody – sviatok patróna dona Bosca máme v zime – a toto sa ľuďom veľmi páči,“ povedal salezián Juraj Kovaľ, kaplán a jeden z inšpirátorov tohto farského podujatia v Bratislave-Trnávke.

RhsdbFoto: Vlado kokolus a Lucka Kuklicová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.