Na Trnávke slávnostne uzatvorili výstavu Pôstneho plátna

(Bratislava, 2. júna 2020) – V stredu 28. mája večer sa odohrala v saleziánskom kostole sv. Jána Bosca v Bratislave – Trnávke finisáž umeleckej intervencie s názvom Byť Blízko od slovenskej výtvarníčky Doroty Sadovskej. Finisáž prebiehala so všetkými hygienických preventívnymi opatreniami.

Začiatkom tohtoročného pôstneho obdobia sa v kostole na Trnávke ocitlo veľkorozmerné Pôstne plátno – dočasná umelecká inštalácia. Participatívny projekt s oficiálnym názvom Byť blízko počas pandémie koronavírusu nabral nečakane nový význam, kvôli nutnosti prázdnych kostolov. Miestni farníci boli zrazu zastúpení v blízkosti oltára skrz svoje kusy oblečenia a textílií.

Počas záverečnej finisáže sa miestna komunita ľudí a hostia s plátnom rozlúčili formou slovných vstupov direktora miestnej saleziánskej komunity dona Tibora Reimera SDB, kurátora projektu Michala Žáka a výtvarníčky Doroty Sadovskej. Okrem hovoreného slova zazneli počas večera nielen hudobné úryvky z grafických partitúr Milana Adamčiaka v podaní Evy Hruškovej, Márie Liškovej a Mateja Slobodu, ale aj organová skladba skomponovaná pre túto príležitosť.

V druhej časti programu v sále pod kostolom prebehla moderovaná diskusia vedená Jurajom Caránkom. Diskutujúci a hostia sa spoločne zamýšľali nielen nad skúsenosťou umeleckých intervencií v Bratislave na Trnávke, ale aj nad vzťahom súčasného umenia a kresťanskej spirituality. Záznam z diskusie onedlho pribudne na webových stránkach saleziánskej farnosti na Trnávke.

 

 

 

Informoval: Michal Žák

Foto: Martin Janoško

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.