Na Všetkých svätých sa pri saleziánskej hrobke konala modlitbová pobožnosť

(Bratislava, 3. novembra 2021) – Na Vrakunskom cintoríne v Bratislave sa po minuloročnej prestávke, kedy bola návšteva cintorínov zakázaná, zišlo takmer dvesto veriacich. Prišiel aj otec provinciál don Peter Timko a sedemnásť saleziánov.  

Mnohí z veriacich si pamätajú zosnulých saleziánov, keďže spolu s nimi a v ich blízkosti prežili niekoľko rokov svojho života. Aj takouto formou chceli vyjadriť svoju vďačnosť za všetky ľudské a duchovné dobrá, ktoré od nich prijali.

V horbke, ktorá má 50 miest sa pochováva od roku 2005 (prvý bol uložený don Andrej Brunclík) a momentálne je v nej pochovaných 18 saleziánov. Posledným je don Štefan Šilhár, ktorý zomrel 11. mája 2021.        Modlitbu viedol don Marián Husár, farár z farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej. Po prečítaní úryvkov zo Svätého písma vyzval prítomných, aby predniesli svoje spomienky na zosnulých saleziánov.

Viacerí spomínali dona Šilhára, dona Černého, dona Izakoviča či dona Sandtnera. Don Ján Holubčík sa podelil o príhodu s donom Jozefom Ižoldom, keď sa posledný týždeň jeho života spolubratia počas noci striedali pri jeho posteli. Raz v noci sa mu pri strážení driemalo. Don Ižold vyšiel o tretej hodine z izby, a keď sa vracal, pýtal sa driemajúceho dona Jána so svojím milým úsmevom: „Tak, kto tu stráži koho? Ty mňa alebo ja teba?“    Na záver sa všetci pomodlili litánie ku všetkým svätým, na úmysel Svätého Otca a bola tiež možnosť vojsť do hrobky a pomodliť sa priamo pri bratoch.

Informoval: František Kubovič SDBFoto: Barbora Kullačová

   

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.