Naši dvaja spolubratia v Turíne prijali lektorát a akolytát

(Turín, 14. apríla 2021) – V Medzinárodnom inštitúte Don Bosco v Turíne na Crocette, kde mladí saleziáni z rôznych krajín študujú teológiu, slávili v sobotu 10. apríla udeľovanie služieb lektorátu a akolytátu. Medzi pätnástimi študentmi, ktorí prijali službu lektorátu, je aj náš 39-ročný spolubrat Peter Biela, salezián od roku 2016. Službu akolytátu, spolu s ďalšími siedmimi spolubratmi, prijal 33-ročný Miroslav Podstavek, ktorý sa stal saleziánom v roku 2014.

Slávnosť sa konala len v kruhu komunity saleziánov bez verejnosti, v Kostole Márie Pomocnice, ktorý je súčasťou celého saleziánskeho diela v štvrti Crocetta.

V tomto roku študujú v Turíne štyria mladí slovenskí saleziáni a okrem nich sú súčasťou komunity aj don Vladimír Peregrim a don Peter Štellmach, ako profesori.

rhsdb; informoval Vladimír Peregrim SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.