Našou misiou je rodina, povedal hlavný predstavený na Dňoch spirituality

(Rím, Taliansko, 25. januára 2017) – V nedeľu 22. januára sa v Ríme skončili Dni spirituality saleziánskej rodiny, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia 21 zložiek (z celkového počtu 31). "Sme zrodení byť Božími svedkami," to sú slová, s ktorými hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime pozval zúčastnených prežívať túto udalosť.

Hlavné body programu vo štvrtok, 19. januára, boli prednášky. Jednu z nich predniesol don Juan José Bartolomé SDB, o Ježišovej skúsenosti rodiny. "Boh chcel byť ako my, aby nás spasil a chcel sa narodiť v rodine… Boh sa chcel naučiť byť jedným z nás, vyrastať ako ľudská bytosť v rodine, v kolíske života a lásky, do ktorej sa človek narodí a rastie," povedal.

2017 01 25 DSSR 3

Sestra Kristína Némethová, zástupkyňa FMA zo Slovenska na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny

Na záver prvého dňa povedal hlavný predstavený večerné slovko, v ktorom s jasnosťou podčiarkol: "Drahá saleziánska rodina, boli sme zrodení ani nie tak pre skutky lásky, ale preto, aby sme boli Božími svedkami, to je naša fundamentálna identita. (…) Vo svete, ktorý sa pokúša umlčať Boha, my – ako saleziánska rodina – máme veľkú zodpovednosť: svedčiť svojimi životmi o živom Bohu."

Prvé momenty v piatok patrili prezentácii Hesla 2017 "Sme jedna rodina", o ktorú sa podelil don Ángel. "Tvárou v tvár súčasnej situácii rodiny musí saleziánska rodina odpovedať sprevádzaním a vznikom procesov v rámci výchovno-pastoračnej komunity."

2017 01 25 DSSR 2

Michal Hort, svetový prezident exallievov dona Bosca, spolu so svojou manželkou Martinou moderovali piatkový program

Po ňom don Fabio Attard, generálny radca pre pastoráciu mládeže, hovoril na tému "Saleziánska pastorácia mládeže a rodina. Dedičstvo a prepojenie do budúcnosti". Zakončil tvrdením, že "aktuálny problém spočíva v nevyhnutnosti novej evanjelizácie, ktorá si vyžaduje pastoračnú starostlivosť o rodinu".

Poobede si účastníci mali možnosť vypočuť niekoľko konkrétnych svedectiev o pastorácii rodín, po ktorých sa rozdelili do pracovných skupín podľa jazyka. Vznikla aj približne 20-členná skupina Slovákov a Čechov, ktorí spolu uvažovali o aktuálnych výzvach pri príprave na manželstvo, sprevádzaní počas prvých rokov manželstva a prvých kríz a tiež o pastorácii rodín.

2017 01 25 DSSR 1

Časť skupiny zo Slovenska s hlavným predstaveným

Piatkové večerné slovko patrilo generálnej matke saleziánok, sestre Yvonne Reungoat: "Saleziánska rodina je prorockou silou v dnešnom svete. Musíme si byť vedomí tejto skutočnosti. Don Bosco chápal, že výchova nie je možná bez prítomnosti rodiny a bez atmosféry zdravej lásky, slobody, dôvery, povzbudenia, nádeje, preto vytvoril svojim mladým možnosti, aby boli formovaní životom v rodine."

Sobota začala prednáškou dona Andreu Bozzola SDB, ktorý ponúkol saleziánsky pohľad na apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. "Cirkev sa osobitne zaujíma o realitu rodiny kvôli kríze, ktorou si táto inštitúcia momentálne prechádza v našej spoločnosti. Obzvlášť v západnom svete, pretože je presvedčená, že rodina má veľkú zodpovednosť za starostlivosť o odovzdávanie viery," poznamenal.

2017 01 25 DSSR 6

Počas svedectva manželov Baginovcov

Rovnako ako v piatok, aj v sobotu dostali priestor niektoré konkrétne projekty, ktoré ilustrujú prácu s rodinami. Slovo dostali aj manželia Kamil a Katarína Baginovci z Bratislavy. Prostredníctvom svojho svedectva predstavili aktivity, ktorým sa venujú: prvou je detský folklórny súbor Kremienok, jeho výchovným aspektom je nielen výučba ľudového tanca či spevu, ale aj príklad rodinného života, manželstva vedúcich súboru a vzťahov s vlastnými deťmi, ktoré doň chodia. Druhou aktivitou je poradenské centrum Family Garden, ktoré organizuje prednášky a svedectvá pre snúbencov a manželov, prípravu na sviatosť manželstva, sprostredkúva stretnutie s odborníkmi (psychológ, právnik, kresťanský kouč, atď.) a ďalšie.

2017 01 25 DSSR 5

Manželia Baginovci s hlavným predstaveným a generálnou matkou

Posledný deň Dní spirituality saleziánskej rodiny začal nedeľnou svätou omšou s homíliou hlavného predstaveného. Po nej nasledovali záverečné príhovory. "Uvedomujem si krásu saleziánskej rodiny, ktorá je živá, silná, veľmi plodná a nadovšetko zjednotená rodina," uviedol don Eusebio Muňoz, delegát pre saleziánsku rodinu. V svojich záveroch zhrnul, že dnes viac ako inokedy "spojenie pastorácie mládeže a pastorácie rodín musí ponúknuť hlbokú výchovnú ponuku, ktorá bude skutočnou zmenou."

2017 01 25 DSSR 4

V strede don Ángel Fernández Artime, vpravo don Eusebio Muňoz

Don Ángel Fernández Artime sa v svojich záverečných slovách v prvom rade poďakoval za zdieľanie, strávený čas a prácu saleziánskej rodiny. "Syntézu a návrh do roku 2017 môžu vystihnúť dve slová: veľké prepájanie."Okrem toho pripomenul slová pápeža Františka, ktoré povedal na Valdoccu v roku 2015: "Vy ste ma vychovali s láskou; nikdy nestraťte tento spôsob výchovy." Hlavný predstavený trval na tom, aby sme pokračovali vo výchovnej práci, ktorá "začína od lásky, ktorá je súčasťou nášho dedičstva a ktorá dáva zrod prijímaniu, a vedie k tomu, aby sme nechali naše dvere otvorené, predovšetkým dvere do našich domov, a ešte viac dvere do našich sŕdc."

Na záver 35. ročníka Dní spirituality pozval hlavný predstavený všetkých prítomných a celú saleziánsku rodinu vo svete: "Cíťme, že sme poslaní ako saleziánski misionári do rodín na celom svete."

2017 01 25 DSSR

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.