Netradičné rodičovské stretnutia v Žiline a Dubnici

(Dubnica nad Váhom 18. decembra 2018) – Pri príležitosti sviatku Nepoškvrnenej majú v Dubnici nad Váhom svojskú tradúciu. Každoročne sa koná stretnutie tých, ktorých deti sú kňazmi, rehoľníkmi či rehoľníčkami. Tento rok sa stretnutie konalo priamo na deň slávnosti Nepoškvrnenej, v sobotu 8. decembra. Podobné a počtom ešte bohatšie stretnutie sa konalo v Žiline na konci novembra.

Netradičné rodičovské združenie v Dubnici nad Váhom sa koná v rodinnom duchu, pri chutne prestretom stole. Viacerí rodičia skromne konštatovali, že každé povolanie, či manželské, alebo do zasväteného života, je najmä v súčasnej dobe vzácny Boží dar. Za ktorý sa oplatí ďakovať. A keďže je to poklad „v hlinených nádobách“, treba sa zaň aj neustále modliť. Toto je aj úsilím týchto rodičov.

2018 12 18 dubnica-rodicia 1

2018 12 18 dubnica-rodicia 2

Do Žiliny zavítali v posledný novembrový víkend rodičia a príbuzní saleziánov ponovicov, ktorí pochádzajú z celého Slovenska i zo zahraničia. Žilinský saleziánsky dom tak zrazu počítal okrem asi 30 „domácich saleziánov aj 60 príbuzných a priateľom. Táto tradícia stretnutia rodičov je vo formačných domoch jedným z prejavov rodinného saleziánskeho ducha.

Sobotné doobedie ponúklo rodičom duchovnú obnovu a možnosť sviatosti zmierenia. Zamyslenie mal pripravené direktor domu don Pavol Dzivý. Voľné poobedie využili jednotlivý bratia so svojimi blízkymi rôzne. Neformálne rozhovory, prechádzky, oddych, púť na miesto modlitby Žifčákovu, prípadne na horu Butkov, alebo turnaj v bowlingu medzi východom a západom. Ten vyhrali tento rok východniari.

„Naučiť mladého človek lietať, dať mu krídla, je veľmi dôležitá vec. K tomu je potrebná trpezlivosť,“ povedal na záver dňa počas večerného slovka direktor domu. V nedeľu sa väčšina príbuzných zúčastnila na detskej svätej omši. Sláviť svätú omšu sprevádzanú žilinským detským orchestrom je nevšedný zážitok.

2018 12 18 dubnica-rodicia 3

2018 12 18 dubnica-rodicia 4

rhsdb, informovali Pavol Piatrov SDB a Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.