Nezabúdajte na poslanie venovať sa mládeži, odkázal exallievom ich prezident

(Žilina, 26. októbra 2022) – Tretiu októbrovú sobotu sa na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline zúčastnilo 22 odchovancov dona Bosca 3. stretnutia predsedníctva Združenia exallievov.

Stretnutie sa začalo svätou omšou, kde prosili za všetkých exallievov na celom Slovensku. Celebroval ju delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach a spolu s ním boli prítomní aj don Jozef Sarnecký, don Ivan Žitňanský a don Marián Bundzel.

Po svätej omši sa exallievom prihovoril ich slovenský prezident Róbert Mruk, ktorý pripomenul lásku dona Bosca k exallievom a stručne informoval o stave Združenia. Svoj príhovor ukončil kooptovaním troch nových členov výkonného výboru. Stali sa nimi Ján Slíž (exalliev SOŠ), Ján Mihál (exalliev z Bardejova) a Michal Kĺč (exalliev Gymnázia Jána Bosca).

Prostredníctvom videa prítomných pozdravil aj svetový prezident exallievov Bryan Magro. Povzbudil ich, aby kráčali stále rovnakým smerom vo vzájomnej pomoci a úcte, v blízkosti saleziánom a saleziánskym dielam, nezabúdajúc na poslanie venovať sa mládeži, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú.

Po ňom sa prihovoril don Pavol Grach, ktorý upriamil pozornosť aj na blížiacu sa storočnicu príchodu saleziánov na Slovensko. Ďalším významným hosťom a rečníkom bol Peter Kováč, generálny sekretár svetovej konfederácie exallievov, ktorý predstavil myšlienky z nového strategického plánu exallievov.

Doobedie zakončili exallievi predstavovaním situácie v jednotlivých strediskách. Poobede diskutovali na rôzne témy a hľadali aj nové možnosti a inšpirácie, aké konkrétne aktivity – na lokálnej a celoslovenskej úrovni – dokážu zrealizovať.

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.