Niekedy nám pomáha spraviť krok späť

(Bratislava, 13. marca 2013) – Niekedy nám pomáha spraviť krok späť, aby sme mali odstup.Kráľovstvo nie je len nad naše sily, ale presahuje aj naše vízie.Počas nášho života dokážeme splniť len malú časť toho prekrásneho podujatia akým je Božie dielo… (biskup Kenneth Untener ze Saginaw, USA)

Prečítajte si viac v novom vydaní saleziánskeho misijného mesačníka Cagliero 11 – marec 2013

 

Čo je Cagliero 11?

"Cagliero 11" je dvojstranový spravodaj, ktorý informuje o saleziánskej misijnej činnosti na celom svete. Vychádza raz mesačne a vydáva ho radca pre misie. V súčasnosti je ním český salezián don Václav Klement. Cieľom "Cagliera 11" je motivovať k tomu, aby sme si aspoň raz za mesiac spomenuli v modlitbe na všetkých misionárov. Vychádza v rôznych svetových jazykoch a je prekladaný aj do slovenčiny.

 Giovanni Cagliero (1838-1926) bol medzi prvými štytmi ľuďmi, ktorí prijali pozvanie dona Bosca v roku 1854 založiť saleziánsku spoločnosť. Zároveň bol vybraný ako vedúca osobnosť prvej misijnej výpravy do Argentíny, ktorá sa uskutočnila 11. novembra 1875. Práve preto dostal tento mesačník názov "Cagliero 11".  

Zdroj: www.sdb.cz

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.