Niektoré menovania pre provinciálnu radu saleziánov

(Bratislava 24. apríla 2014) – Hlavný predstavený saleziánov so svojom radou 14. apríla odsúhlasil niektoré menovania pre novú provinciálnu radu saleziánov na Slovensku. Nový provinciál, don Jozef Ižold, bol menovaný ešte v januári tohto roka a prevezme úrad na začiatku júna.

Provinciálnym vikárom na najbližšie tri roky bude don Ján Martiška. Narodil sa v Černovej, má 44 rokov, saleziánom sa stal 31. januára 1990 a za kňaza bol vysvätený 12. augusta 1995.

Za provinciálnych radcov na najbližšie tri roky boli menovaní don Pavol Grach (48), don Pavol Degro (42), don Peter Bučány (46) a don Peter Timko (41).

Ešte rok zostáva provinciálnym radcom don Pavol Boka (39).

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.