Nová časť ZŠ blahoslaveného Zefyrína na Poštárke je už otvorená

(Bardejov Poštárka, 5. septembra 2014) – 3. septembra 2014 v rómskej osade na Poštárke (Bardejov) slávnostne otvorili a požehnali priestory novovybudovanej časti Základnej školy bl. Zefyrína. Udalosť sa začala slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal košický arcibiskup Bernard Bober. Na omši boli prítomné aj deti zo školy a škôlky spolu so svojimi pedagógmi, novou riaditeľkou a hosťami, ktorí vypomáhali pri výstavbe. Počas kázne otec arcibiskup vyzdvihol prácu saleziánov a deťom hovoril o vzore prvého blahoslaveného Róma Zefyrína.

2014 09 05 Postarka6

2014 09 05 Postarka1

2014 09 05 Postarka2

Po svätej omši sa arcibiskup s prítomnými kňazmi, pedagogickým zborom a hosťami presunuli pred novú budovu. Arcibiskup ešte pred samotným požehnaním všetkým poďakoval a vyzval ich k vytrvalosti v ich činnosti a službe týmto deťom.

Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína má okolo 150 žiakov. Tento rok otvorili v škole pre deti aj piatu triedu. Saleziáni pracujú na Poštárke od roku 1990 na pozvanie sestry Atanázie (Rád sv. Bazila Veľkého). V začiatkoch pracovali v priestoroch kultúrneho strediska, ktoré neskôr prestavali na kostol a oratórium. V roku 2001 otvorili materskú školu pod správou saleziánov a v roku 2006 dokončili stavbu výchovno-vzdelávacieho centra "Don Bosco".

2014 09 05 Postarka3

2014 09 05 Postarka4

2014 09 05 Postarka5

Text: Róbert Chovanec

Foto: Nikola Mihalčinová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.