Nová generácia kráčala po stopách Titusa Zemana

(Vajnory, 13. júna 2017) – Okolo 30 nadšencov, otcov a ich synov z Čiernej vody, sa v prvý júnový víkend pustilo po stopách dona Titusa Zemana. Exallievi vtiahli svojich synov do akcie a odovzdali im autentické saleziánske hodnoty.

Začiatok púte bol vo Vajnoroch. Skupina sa zastavila pri hrobe Božieho služobníka. Prezreli si jeho rodný dom i miesto, kde sa ako chlapec stretol pútnikmi, ktorí sa vracali zo Šaštína. Práve po tomto stretnutí bol uzdravený.

V Šenkviciach, kde don Titus pôsobil ako kaplán, oboznámila pútnikov s jeho činnosťou a tiež činnosťou kňaza mučeníka Alfonza Paulena miestna pani kostolníčka. Nasledovala prehliadka obce Závod a jej odľahlej vlakovej stanie, kde sa utečenci s donom Titusaom často zdržiavali.

Na prítomných veľmi zapôsobila Národná Svätyňa v Šaštíne. "Tu sme na kolenách obišli oltár, zverili sa pod ochranu Sedembolestnej a prezreli si aj priestory, kde Titus prežíval svoje študentské roky," povedal jeden z účastníkov.

V saleziánskom dome na Húškach si nacvičili prechod cez divočinu, tŕnie, pieskové duny, močiare, kliešte i rieku Moravu. Tú symbolicky prekročili na druhý deň pomocou kompy v Záhorskej Vsi. Posledné chvíle púte patrili pohľadu na rakúske železničné stanice, na ktorých utečenci s Titusom Zemanom nasadli do vlakov, aby dosiahli vytúženú slobodu.

Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.