Nová provinciálka saleziánok už prevzala úrad

(Bratislava 4. augusta 2012) – V hlavnom meste mali saleziánky veľkú slávnosť. Na Daliborovom námestí uviedli do funkcie novú provinciálku Janu Kurkinovú a dve sestry mali prvé sľuby.
 
Menovací dekrét provinciálke prečítala sestra Carla Castellino, delegátka generálnej predstavenej. Pripomenula, že pred 140 rokmi Mária Mazzarellová nastúpila do rovnakej služby. „Prajem ti dôveru a nádej, ktorú Panna Mária dala zakladateľom. Staň sa pokornou, silnou a statočnou. Buď šťastná, že si inšpektorkou," povedala v príhovore.
 
Nová predstavená rehole saleziánok, sestra Jana, počas slávnostnej svätej omše na Daliborovom námestí v Bratislave prevzala úrad od jej predchodkyne  Ivety Sojkovej, ktorá viedla provinciu od roku 2006. Sestra Iveta odovzdala svoj mandát novej provinciálke symbolicky horiacou lampou.
 
Nová provinciálna predstavená poďakovala všetkým za dôveru. „Som si vedomá svojej malosti. Ale hovorím s Máriou: Som služobnica Pánova. S vierou vstupujem do tejto služby." Obrad uvedenia novej provinciálky sa konal v rámci slávnosti skladania prvých sľubov sr. Evy Šatkovej a sr. Paulíny Mäsiarovej.
 
Jana Kurkinová FMA doteraz pôsobila ako provinciálna ekonómka a predstavená komunity v Bratislave. Počas mandátu Ivety Sojkovej sa provincia rozrástla o 13 nových sestier, 2 nové komunity – v Nitre a v Košiciach – a o 1 novú sesterskú prítomnosť v Kremnici.
 
V oblasti pastorácie dala sr. Iveta podnet pre dvojročný proces prehodnocovania významnosti apoštolských aktivít, ktorý vyústil do vypracovania nového Pastoračného projektu provincie. V období rokov 2006-2009 bola predsedníčkou teologicko-spirituálnej komisie pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. 
 
120804_slubyfma.jpg
 
120804_slubyfma2.jpg
 
Podľa salezianky.sk spracoval kt
Foto: Veronika Siekelová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.