Nové miestne rady saleziánov spolupracovníkov sú pripravené do služby

(Poprad, 24. marec 2016) – Členovia Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) sa po roku zišli 12.-13. marca v Poprade. Tento raz to bolo stretnutie provinciálnej rady (PR) s novozvolenými miestnymi radami. Od začiatku bol program plný informácií, povzbudení, duchovného slova a vzájomného obohatenia.

Stretnutie začalo úvodným slovom provinciálneho koordinátora Juliana Tomaštíka a krátkym predstavením členov PR. Po jeho privítaní boli prítomní oboznámení s činnosťou a úlohami ASC na všetkých úrovniach. Tú svetovú priblížil priamo svetový radca pre náš región Staco Veselský. Ružena Maková, zástupkyňa koordinátora a radkyňa pre formáciu, predstavila v krátkosti program PR na roky 2015 – 2018.

2016 03 24 asc2

Popoludní začala práca v jednotlivých úsekoch, noví členovia miestnych rád sa zoznámili so službou v úseku, za ktorý majú v stredisku zodpovednosť. Provinciálni radcovia zároveň predstavili svoju činnosť a radkyňa pre ekonomiku Katarína Albertyová hovorila o hospodárení stredísk a PR v uplynulom roku. Priestor dostalo aj Združenia saleziánskej mládeže Domka, ktoré uviedla jeho predsedníčka Lydka Ondrejkovová, ktorá je zároveň saleziánkou spolupracovníčkou.

2016 03 24 asc4

Nedeľu strávili spolupracovníci menej pracovne. Don Jozef Gibala SDB, Ondrej Ungvarský ASC a kňaz Dušan Škurle predstavili projekt "9 mesiacov za život". Vyzvali saleziánsku rodinu k spolupráci a modlitbe za život. Monika Kotulová ASC predstavila hlavné myšlienky Dní saleziánskej spirituality v Ríme, z ktorých rezonuje najmä posolstvo hlavného predstaveného dona Artimeho: „Šírte charizmu saleziánskej rodiny“. Medzi posledné body programu patrilo premietanie filmu Slzy a nádej Iraku o problematike utečencov, ktorý prišiel predstaviť jeden z autorov, fotograf Tony Frič.

Duchovne spolupracovníkov počas víkendu sprevádzal provinciálny delegát SDB a vikár Ján Martiška. Vrcholom stretnutia bola sv. omša, pri ktorej don Martiška vyprevádzal účastníkov do služby povzbudeniami a modlitbou.

2016 03 24 asc1

Informovala Janka BrišováFoto: Miroslav Šutka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.