Nové video hlavného predstaveného – „Drahí spolubratia“

(Rím, Taliansko, 18. marec 2016) – Kľúčovými témami, ktoré hlavný predstavený adresoval v najnovšom videu zo série "Drahí spolubratia", sú: Sýria – výzva, aby sme nezabudli na realitu ľudí, ktorí trpia a rozhodnutie saleziánov priniesť radosť medzi ruiny vojny; ďalej dôležitosť komunikovať dobro a komunikovať ho zodpovedne; a blahoželanie ANSu (Saleziánskej spravodajskej agentúre) k spusteniu novej webovej stránky.

Don Ángel Fernández Artime hovorí k téme o Sýrii: "Naozaj by som nechcel, žeby sme zabudli na našich bratov a sestry a mladých a rodiny, ktorí toľko trpia v Sýrii." Pokračuje pripomenutím výzvy mladých ľudí z Aleppa stráviť jednu hodinu každý týždeň eucharistickou adoráciou za mier v Sýrii.

Hlavný predstavený nás tiež pozýva, aby sme "dávali vedieť na každom mieste sveta o dobre, ktoré robíme ako saleziánska rodina" a aby sme to robili "s veľkou zodpovednosťou". Popri tom, ako hovorí o komunikácii, spomína aj novú webovú stránku ANSu: "Zrodila sa nová webstránka ANSu s vôľou napredovať najmä s veľkou novosťou, aby to napomohlo svetu výchovy a evanjelizácie."

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.