Novici od saleziánov, jezuitov a redemptoristov spoločne v Poprade

(Poprad, 18. mája 2017) – 11. mája sa uskutočnilo už tradičné stretnutie saleziánskeho a jezuitského noviciátu. Tentokrát prišli aj novici od redemptoristov. U saleziánov v Poprade – Veľkej sa tak zišli traja novici a formátor od jezuitov z Ružomberka, dvaja novici a magister od redemptoristov z Podolínca a traja novici s formátormi od saleziánov.

2017 05 18 novici 2

Doobedňajší čas strávili vzájomným predstavovaním seba i svojich chariziem, zdieľaním sa o svojej ceste k povolaniu, slávením svätej omše a stolovaním. Poobede sa vybrali na sprevádzanú exkurziu do priestorov historického kostola v Spišskej Sobote a po nej na prechádzku, pri ktorej bol čas na neformálne rozhovory. Jezuitskí novici sa podelili o dojmy zo svojich 30-dňových exercícií a tí redemptoristickí zase o čerstvú skúsenosť s deväťmesačnou formáciou v Poľsku.

Toto stretnutie, ktoré sa každý rok organizuje striedavo raz v saleziánskom a raz v jezuitskom noviciáte, má už dlhoročnú tradíciu. Jeho cieľom je vytvoriť priestor na zdieľanie o živote a rozdieloch v noviciátoch, je teda príležitosťou spoznávať inú rehoľnú charizmu a jej konkrétne tváre.

2017 05 18 novici 1

Informoval Michal Žák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.