Novici putovali za Pomocnicou do Turína

(Turín, 3. júna 2022) – Púť k Panne Márii Pomocnici kresťanov uprostred mája bola spojená so stretnutím saleziánskych novicov z celej Európy. Ešte pred tým sa novici stihli stretnúť aj s našimi saleziánmi, študentmi teológie, ktorí študujú na saleziánskom inštitúte v Turíne.

Samotné stretnutie novicov sa začalo 20. mája v noviciáte na Colle don Bosco. Večer sa zišlo 21 novicov z noviciátov z Genzana (Taliansko), z Kopieca (Poľsko), z Popradu (Slovensko) a domáceho na Colle don Bosco. „Mohli sme zažiť zdieľanie sa o svojich cestách povolania, podfarbené bratskosťou a typicky saleziánskou radosťou. Toto stretnutie ešte viac spestrilo aj zmiešanie veľmi odlišných jazykov a kultúr. Aj táto skutočnosť silno pripomenula, že hoci sa saleziánska charizma zrodila v malej dedinke v Becchi, zasiahla všetky krajiny sveta vždy originálnym spôsobom, avšak oživená tou istou láskou k Ježišovi a chudobným a opusteným mladíkom,“ povedal novic Oleh Kobilinets.

Ďalším bodom stretnutia bola návšteva saleziánskeho strediska Michala Ruu v Turíne, kde si novici mohli vypočuť svedectvo direktora miestnej komunity dona Stefana Mondiana a niektorých ďalších spolupracovníkov a zamestnancov zapojených do pastoračného projektu. Pri tejto príležitosti sa ukázalo, že spoluzodpovednosť a synodalita všetkých skupín – zasvätených, laických a mladých je základom pre plnú realizáciu poslania, ktoré je čoraz viac obohacované aktívnou prítomnosťou rôznych povolaní.

Záverom týchto milostivých dní bola účasť na oslavách Panny Márie Pomocnice na Valdoccu. Obzvlášť vzácne bolo pre novicov stretnutie s hlavným predstaveným saleziánov donom Ángelom Fernándezom Artimem, ktorý s otcovskou dôvernosťou odpovedal na všetky ich otázky, čerpajúc zo svojich návštev v rôznych saleziánskych dielach po celom svete.

Jedna z jeho myšlienok, ktorá silno zasiahla bola: „Buďte štedrí saleziáni, ktorí dávajú všetko pre mladých, síce unavení, ale so srdcom!“ Početné bohoslužby, do ktorých boli novici zapojení počas oslavy, im umožnili zažiť vieru a lásku k Matke saleziánskej Kongregácie. „Veríme že aj všetkých vás, ktorých sme predkladali Panne Márii v našich úmysloch, bude aj naďalej sprevádzať po ceste vašich životov,“ uzatvárajú novici.  

Informoval: Oleh Kobilinets, novic

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.