Novodubničania ukončili prázdniny prímestským táborom

(Nová Dubnica, 9. septembra 2021) – Posledný prázdninový týždeň prežilo 126 detí a 34 animátorov v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici spolu s princeznou Rapunzel a najhľadanejším zlodejom v kráľovstve Flynnom Riderom. Sprevádzaní boli miestnou saleziánskou komunitou.

Už počas registrácie mohli deti vytušiť, že témou tábora bude známa rozprávka Na vlásku. Nasledovala úvodná svätá omša a scénka ako úvod do dňa. Scénky nakoniec zahrali animátori počas finálneho večera pre všetky deti a rodičov ako súvislé divadelné predstavenie.

Témou prvého dňa bola rodina. Každá skupina dostala tričká v určitej farbe. Tábor sa premenil akoby na stretnutie mnohodetných rodín. Zvlášť od mladších účastníkov bolo počuť aj oslovenie animátorov ako „mamina“, ale aj „pán učiteľ“ či „pani učiteľka“.

Utorkovou témou tábora bola čestnosť a deti mali možnosť vyskúšať si svoju zručnosť v rôznych dielňach. V stredu nasledoval peší výlet do Lesoparku Brezina, počas ktorého skupinky plnili rôzne úlohy. Témou dňa bola odvaha.

Štvrtok sa počas divadielka Rapunzel podarilo dostať do mesta, teda na slobodu, ktorá bola aj témou dňa. Deti v plnení úloh počas mestskej hry neodradilo ani horšie počasie. Záver mestskej hry sa uskutočnil v priestoroch pod kostolom. V romanticky pripravenom prostredí zahrali animátori deťom scénku, ako princezná pozoruje lampióny, ktoré roky túžila vidieť zblízka a následne si každý mohol napísať svoj sen a pripnúť ho na pripravenú sieť ozdobenú svetielkami.

Piatok sa niesol v znamení spolupráce, ktorá bola potrebná aj na plnenie skupinových úloh. Na rozdiel od predchádzajúcich dní mal ale posledný deň tábora dve časti. Večer sa deti vrátili do oratória aj s rodičmi a po divadelnom predstavení, v podaní animátorov, nasledovalo vyhodnotenie a spoločne prežitý večer pri tanci a debatách.

Zdroj: faranovadubnica.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.