Nový kardinál Romero SDB: Mojím najväčším titulom je byť „Božím dieťaťom“

(ANS – Vatikán, 6. septembra 2019) – Pápež František 1. septembra pri modlitbe Anjel Pána oznámil zvolanie konzistória, pri ktorom sa chystá kreovať desať nových kardinálov. Medzi nimi pápež vymenoval aj saleziána Cristóbala Lópeza Romera, marockého arcibiskupa,. Mons. Romero k svojmu menovaniu povedal: „Zdôrazním to, čo som už hovoril, keď som bol menovaný za biskupa: mojím najväčším titulom a diplomom je to, že som Božím dieťaťom a tento titul som získal krstom. Už som na vrchole (ako väčšina z vás); nemôžem ísť hore, ani byť povýšený, pretože neexistuje nič väčšie ako byť Božím dieťaťom.“

Mons. López Romero sa narodil 19. mája 1952 vo Vélez-Rubio v Andalúzii v Španielsku. Noviciát si vykonal v Godellete, kde zložil svoju prvú profesiu 16. augusta 1968. Potom študoval filozofiu a teológiu v Barcelone, v meste, v ktorom aj 2. augusta 1974 zložil doživotnú profesiu; kde 19. mája 1979 bol vysvätený za kňaza; a kde v roku 1982 získal aj Licenciát v odbore žurnalistika.

Slúžil saleziánskej kongregácii rôznymi spôsobmi a v rôznych krajinách: ihneď po vysvätení sa venoval blízko Barcelony pastorácii ľudí na okraji spoločnosti; bol šéfredaktorom časopisu Bolletino Salesiano v Paraguaji (1991 – 1992); potom predstaveným troch rôznych provincií: v Paraguayi (1994 – 2000), v Bolívii (2011 – 2014) a v Španielsku (2014 – 2017). Od roku 2003 do roku 2011 získaval skúsenosti aj ako direktor komunity, vo farskej a školskej pastorácii a v strednej odbornej škole v marockom meste Kénitra. Presne na základe tejto služby a dobrých vzťahov s kresťanskými a moslimskými náboženskými vodcami prítomnými v Maroku ho 29. decembra 2017 pápež František menoval za arcibiskupa marockého Rabatu. Z tohto titulu sprevádzal Svätého otca počas celej jeho apoštolskej cesty v Maroku v marci tohto roka.

V deň, keď bol vymenovaný za kardinála a liturgické čítanie nám pripomínalo: „Čím si väčší, tým buď pokornejší“ (Sir 3, 18a), Msgr. López Romero napísal na svoju facebookovú stránku:

„Drahí priatelia … Chcel som odpovedať na všetky správy, ktoré som dostal … Ale vzdávam sa: je ich toľko! Preto by som sa vám chcel poďakovať za všetky blahoželania a prejavy náklonnosti prostredníctvom tohto kolektívneho odkazu. Bol by som rád, keby sa každé prianie stalo modlitbou za pápeža, za Cirkev, za túto Rabatskú diecézu a za mňa.Ďakujem pápežovi Františkovi za úctu, ktorú mi preukázal. Mám v úmysle naďalej slúžiť Cirkvi tým, že jej pomáham vo všetkom, čo potrebuje. Zdôrazním to, čo som už hovoril, keď som bol menovaný za biskupa: mojím najväčším titulom a diplomom je to, že som Božím dieťaťom a tento titul som získal krstom. Som na vrchole (ako väčšina z vás); nemôžem ísť hore, ani byť povýšený, pretože neexistuje nič väčšie ako byť Božím dieťaťom. Byť biskupom, kňazom, kardinálom, pápežom … nie je nič iné ako konkrétna služba poskytovaná Cirkvi a v Cirkvi … Ale nikoho to nerobí väčším. Modlíte sa za mňa, čo je dobrá vec, potrebujem to a urobí mi to veľmi dobre… Zodpovednosť, ktorú som prijal, ma zavaľuje a presahuje, ale spolieham sa na toho, ktorý začal vo mne svoje dielo, že ho privedie do dobrého konca. Príď Tvoje kráľovstvo!“

ANS, OnMi SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.