Novým provinciálnym radcom je don Martin Kačmáry

20160323 novy radca1(Bratislava, 23. marca 2016) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vymenoval 18. marca 2016 nového člena provinciálnej rady slovenských saleziánov. Na trojročie 2016-2019 sa ním stal don Martin Kačmáry.

Menovanie nového člena provinciálnej rady saleziánov prišlo po tom, ako hlavný predstavený v januári prijal žiadosť dona Pavla Degra o predčasné uvoľnenie zo služby provinciálneho radcu. Následne sa uskutočnila podľa Stanov Saleziánskej spoločnosti konzultácia o návrhoch, kto by mohol byť novým provinciálnym radcom. Na základe výsledkov konzultácie provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold navrhol hlavnému predstavenému spoločnosti vymenovať do tejto úlohy dona Kačmáryho, doterajšieho direktora komunity v Prešove.

Don Martin Kačmáry sa narodil 12. januára 1978 v Košiciach. Po absolvovaní noviciátu zložil prvé rehoľné sľuby 16. augusta 1997 v Poprade. Teológiu študoval v Bratislave a po kňazskej vysviacke 11. júna 2005 pôsobil v komunite v Prešove, neskôr ako zodpovedný za formáciu prednovicov v Bratislave na Mamateyovej a následne v Košiciach na Kalvárii. V roku 2013 bol vymenovaný za direktora saleziánskeho domu v Prešove. Úlohu provinciálneho radcu začne vykonávať od apríla 2016.

20160323 novy radca2

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.