Novým riaditeľom Rady mládeže Slovenska sa stal kandidát Domky Andrej Skala

(Bratislava, 10. decembra 2021) – V piatok 26. novembra sa konalo 47. Valné zhromaždenie Rady mládeže Slovenska. Členovia predsedníctva a kancelárie počas neho odprezentovali činnosti platformy za uplynulý rok, plány na nasledujúce obdobie a zvolili nového predsedu.

Novozvoleným predsedom sa stal Andrej Skala z Domky – Združenia saleziánskej mládeže. Juraj Lizák po dvoch volebných obdobiach skončil na pozícii predsedu a bude pokračovať ako riaditeľ kancelárie RmS.

„Tešíme sa, že Valné zhromaždenie RmS si zvolilo za predsedu kandidáta Domky Andreja Skalu. Andrej bol v minulosti riaditeľom sekretariátu Domky. Má bohaté skúsenosti aj z predchádzajúcej praxe. Bol aktívnym dobrovoľníkom, animátorom a taktiež školiteľom viacerých kurzov. Mnohé skúsenosti v oblasti mládežníckej politiky má aj mimo našich štruktúr. Angažoval sa v Rade mládeže Trnavského kraja a na sieťovaní viacerých mládežníckych organizácií. Celý doterajší život zasvätil práci s mládežou. Svoje doktorandské štúdium v oblasti pedagogiky si doplnil aj o množstvo akreditovaných vzdelávacích programov. V jeho práci mu želáme veľa úspechov,“ povedal predseda Domky a saleziánsky delegát pre pastoráciu mládeže don Ján Holubčík.

Zdroj: facebook.com/mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.