O Božom milosrdenstve sme hovorili tancom

(Košice, 8. apríla 2016) – Mladí zo saleziánskeho strediska Tri hôrky pripravili divadelné predstavenie Nádenník, v ktorom umeleckým spôsobom prerozprávali evanjeliový príbeh o Božom milosrdenstve. Na dve vystúpenia sa prvý aprílový víkend prišlo do priestorov SOŠ automobilovej pozrieť približne tisíc ľudí.

Na projekte sa počas troch mesiacov podieľala dvadsiatka dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase stretávajú u saleziánov. „Celú myšlienku sme spoločne s manželom predstavili spoločenstvu, ktoré vedieme. Dovtedy nikto z nich nemal s niečím podobným skúsenosti, no od začiatku boli nadšení, a to sa prejavilo aj pri samotnej príprave,“ vysvetľuje Mária Smoleňová, ktorá za predstavením stála ako jeho režisérka. Skupina mladých si pre svoje potreby upravila starú kôlňu, v ktorej počas chladných zimných mesiacov vznikali jednotlivé choreografie.

Podmanivý príbeh o márnotratnom synovi, ktorý opúšťa otcovský dom a napriek tomu, že postupne prichádza o všetko, je nakoniec prijatý naspäť, sa od začiatku dotýkal aj samotných účinkujúcich. „Myslím si, že moja postava je obrazom mnohých ľudí v dnešnej dobe, ktorí robia niektoré zlé rozhodnutia bez toho, aby sa hneď dostavili následky. Sám sa v tom vidím,“ priznáva Marek Prevužňák, ktorý sa zhostil úlohy márnotratného syna. „Hoci mám svoje vlastné deti, pochopil som, ako veľmi mám ďaleko od takéhoto ideálu otcovstva,“ hovorí Vladimír Snopko, divadelný milosrdný otec.

Ústrednú myšlienku príbehu sa inscenácia snažila odovzdať prostredníctvom kombinácie rôznych prvkov: hudby, videa, hovoreného slova a najmä tanca. „Aj keď mladší syn opúšťa svoj domov a zdá sa mu, že sa stratil z dohľadu svojho otca, ten je po celý čas pri ňom aj bez toho, aby o tom syn vedel. Tento príbeh hovorí o tom, že Boh je vždy blízko človeku, hoci sa to tak niekedy nezdá. Že z človeka nechce nádenníka, ale syna či dcéru,“ približuje Mária Smoleňová. Odbornými radami a svojim nezameniteľným hlasom prispel k tomuto dielu aj známy dlhoročný herec Štátneho divadla Košice, Jozef Úradník. „Predstavenie kladie divákovi otázky. Kde som ja? Som ten otec? Alebo skôr syn, ktorý rozhajdákal otcovi majetok? Prípadne ten druhý syn, ktorý zostal pracovať na otcovom majetku?“ hovorí Úradník.

Samotní účinkujúci sa navyše rozhodli posolstvo o milosrdenstve premeniť na konkrétny skutok. Finančné prostriedky, ktoré za dve vystúpenia vyzbierali, venujú rodinám zo svojho okolia, ktoré to potrebujú.

Zdroj: 3horky.skFoto: Šimon Javornický

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.