O kom sa takmer po celej krajine kedysi hovorilo ako o slovenskom donovi Boscovi?

(Bratislava, 18. januára 2023) – Roky 1948 až 1952 znamenajú okliešťovanie slobody a začiatky komunistického prenasledovania. Saleziáni musia hľadať nové možnosti, prekračovať hranice, a to nielen tie fyzické. Popri donovi Boscovi je v tomto pre nás vzorom aj don Titus Zeman. Pozývame vás nazrieť do materiálov ku storočnici a zistiť: – ako si komunisti pomýlili miništrantov s anglickými vojakmi, – ako don Ernest Macák utiekol z väzenia a nepozorovane sa doň po týždni vrátil, – ako bohoslovci chytali dievčatá za drevené ruky, ale aj to, ako boli mnohí saleziáni väznení a mučení a ako si pritom zachovali vieru a nádej.

 

V tejto etape prípravy na storočnicu tiež predstavujeme prácu, život a aj utrpenie dona Hlubíka, výrečného ľudového kazateľa a uskutočňovateľa slova. Svojou dobrotou vo všetkom verne napodobňoval dona Bosca. Niet divu, že sa o ňom takmer po celej krajine hovorilo ako o „slovenskom donovi Boscovi“.

Prečítajte si, prečo ešte pred vybudovaním diela na Kopánke postavil futbalové ihrisko aj ako praktizoval úprimnú lásku najmä voči chudobným.

Kliknite na 100.saleziani.sk, vyhľadajte 5. etapu a zistite o tomto období a jeho hrdinoch viac.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.