Obetovala život za obrátenie matky

(Bratislava, 22. januára 2013) – 22. januára slávi saleziánska rodina sviatok mladej svätice Laury Vicuňovej (1891 – 1904). Blahoslavená Laura je patrónkou rodín v kríze a dospievajúcich mladých. Najnovšie sa stala spolupatrónkou Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro 2013.

ŽivotopisLaura Carmen Vicuňová sa narodila 5. apríla 1891 v Santiagu (Čile) rodičom Jozefovi Dominikovi a Mercedes Pinovej. Aristokratická čilská rodina Vicuňovcov bola po revolúcii nútená odísť do exilu. Uchýlili sa v chudobnom dome v Temucu, ale krátko nato Jozef Dominik nečakane zomrel a Mercedes s dvoma dcérami sa musela presťahovať do Argentíny. Prišli do mesta Junín de los Andes a tu Mercedes spoznala panovačného Manuela Moru. Prijala pozvanie nasťahovať sa k nemu, pracovať na jeho farme, ba začala s ním aj spolunažívať.

V roku 1900 Lauru spolu s jej sestrou Júliou Amandou prijali do kolégia Dcér Márie Pomocnice. Prejavila sa ako vzorná žiačka: pravidelná modlitba, pozorná na usmernenia sestier, ochotná vo vzťahu k spolužiačkam, vždy veselá a pripravená na každú obetu.

Nasledujúci rok pristúpila k prvému svätému prijímaniu s takou horlivosťou a podobnými predsavzatiami ako svätý Dominik Savio, ktorého považovala za svoj vzor. Vstúpila do Družiny Máriiných dcér. Raz na hodine náboženstva, keď im sestra vysvetľovala sviatosť manželstva, Laura pochopila, že jej mama žije v hriechu a nečakane odpadla. A už vedela aj to, prečo jej počas prázdnin na farme mama kázala modliť sa potajomky a prečo nepristupovala k sviatostiam. Od tohto okamihu Laura zintenzívnila modlitby a obety za obrátenie svojej matky. Cez prázdniny v roku 1902 Manuel Mora robil úklady na Laurinu čistotu, ona však rázne odmietla a poslala ho do kade ľahšie.Laura sa do kolégia vrátila, ale Mora jej prestal platiť školné. Z celého srdca sa chcela stať rehoľnou sestrou a vstúpiť do Inštitútu dcér Márie Pomocnice, ale jej žiadosť zamietli kvôli tomu, že matka žila v hriechu. Napokon sa rozhodla, že ponúkne svoj život Pánovi za obrátenie svojej mamy. Prijala askézu a so súhlasom svojho spovedníka dona Crestanella aj život podľa evanjeliových rád.

K vysileniu z obiet a choroby sa pridalo aj prenasledovanie Morom, lebo opäť ho odmietla. V poslednú noc sa zdôverila mame:„Mama, zomieram! Už dlhší čas som prosila Ježiša za teba a ponúkla som mu aj svoj život, aby si sa vrátila k Bohu… Mama, nebudem môcť byť šťastná, kým neuvidím tvoje pokánie. Sľúb mi to skôr, ako zomriem.“„Laura,“ odpovedala Mercedes, „prisahám ti, že urobím, čo si žiadaš.“Po tejto radostnej správe Laura zomrela večer 22. januára 1904. Jej pozostatky sú uložené v kaplnke Dcér Márie Pomocnice v Bahía Blanca. V roku stého výročia úmrtia dona Bosca milovaná dcéra, ktorá dala život za čnosť najmilšiu svojmu Učiteľovi, bola 3. septembra 1988 vyhlásená Jánom Pavlom II. za blahoslavenú.

Modlitba k bl. Laure

Blahoslavená Laura Vicuňová,Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.Bola si poslušná Svätému Duchua čerpala si silu z Eucharistie,vypros nám milosť,o ktorú ťa s dôverou prosíme…(konkrétny úmysel)Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. 

Amen. 

2013_01_22_vicuna1.jpg
 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.