Obraz svätého Jozefa v Bazilike na Valdoccu, ako ho chcel don Bosco

(Turín, 17. marca 2021) – V Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne, ktorú postavil don Bosco, sa nachádza bočný oltár oproti oltáru dona Bosca, zasvätený sv. Jozefovi. Je to jediný pôvodný oltár, ktorý ostal tak, ako to chcel don Bosco. Autorom je ten istý maliar Lorenzone, ktorý maľoval aj hlavný obraz Panny Márie Pomocnice. Tento obraz svätého Jozefa sem bol umiestnený 26. apríla 1874, teda až šesť rokov po inaugurácii Baziliky. V ten deň bol sviatok svätého Jozefa.

Obraz je namaľovaný tak, ako si to želal don Bosco. Predstavuje netradičné vyobrazenie: je to sám svätý Jozef, ktorý drží v rukách dieťa Ježiš, aj napriek tomu, že je tam prítomná Panna Mária, ktorá kontempluje svojho Syna a ten sa obracia na svojho pestúna svojím úsmevom. Anjel drží ľaliu, symbol čistoty, a ďalší dvaja pozvanie „Ite ad Joseph“, čo znamená „Choďte za Jozefom“. Dieťa Ježiš drží v rukách ruže a podáva ich po jednej svätému Jozefovi, ktorý ich necháva padať na Baziliku Panny Márie Pomocnice a na celé oratórium na Valdoccu (vyobrazené v spodnej časti obrazu tak, ako vyzeralo v roku 1870).

Ruže, ktoré svätý Jozef zhadzuje na Baziliku, sú biele a červené. Aký to má význam? Bol to samotný don Bosco, ktorý, prijal presnú interpretáciu, ktorú mu dal don Giacomelli, jeho spolužiak zo seminára a zároveň posledný spovedník. Biele ruže znamenajú milosti, ktoré sa páčia nám. Červené ruže, na to, aby sme ich získali, vyžadujú skúšku v láske, ktorá je spojená s obetou a práve tieto sa najviac páčia Pánu Bohu.

Ohľadom obrazu don Bosco v svojej spiritualite jasne usmernil maliara: matka, Panna Mária, je šťastná a spokojná, že jej Boží Syn odmeňuje svätého Jozefa a robí z neho rozdávateľa milostí; ochranca svätý Jozef, ktorý oceňuje dielo Panny Márie Pomocnice (bola to ona, ktorá vzbudila v donovi Boscovi tento sen); láskavý pohľad Pána Ježiša, ktorý robí prostredníkom milostí toho, kto sa k nemu utieka.

Spracoval: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.