Očakávame biskupskú vysviacku kard. Ángela Fernándeza Artimeho. Sledujte ju online

V celom saleziánskom svete vládne atmosféra veľkého očakávania slávenia svätej omše biskupskej vysviacky kard. Ángela Fernándeza Artimeho, hlavného predstaveného saleziánov, titulárneho biskupa Ursony; a arcibiskupa Giordana Piccinottiho, titulárneho arcibiskupa Gradisca, predsedu Správy dedičstva Apoštolskej stolice (APSA).

Svätá omša sa uskutoční v sobotu 20. apríla 2024 v pápežskej Bazilike Panny Márie Väčšej so začiatkom o 15:30 hod. Obaja preláti budú koncelebrovať svoju prvú svätú omšu ako biskupi nasledujúci deň, v nedeľu 21. apríla, v saleziánskej Bazilike Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ríme so začiatkom o 11:30 hod.

Ako spolusvätitelia dvoch saleziánov budú prítomní aj kardinál Cristóbal López Romero, SDB, arcibiskup Rabatu v Maroku a Mons. Luc Van Looy, SDB, emeritný biskup Gentu v Belgicku. Na liturgii sa zúčastnia aj mnohé ďalšie významné cirkevné osobnosti, saleziánski kardináli, členovia Generálnej rady Saleziánskej kongregácie a niektorí vyšší predstavení a vedúci rôznych skupín saleziánskej rodiny.

Všetci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, sú pozvaní sledovať priamy prenos na YouTube kanáli Saleziánskej informačnej agentúry (ANS) s komentárom v piatich jazykoch: talianskom, anglickom, španielskom, francúzskom a portugalskom. Na rovnakom mieste môžete sledovať aj prenosy prvých svätých omší nových biskupov.

Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca na čele Kongregácie saleziánov (prvýkrát zvolený v roku 2014 a potvrdený v roku 2020), bol pápežom Františkom počas modlitby Anjel Pána v nedeľu 9. júla 2023 menovaný za kardinála a 30. septembra prijal počas konzistória kardinálsky biret a prsteň.

Kardinálom sa môže stať aj kňaz, ktorý nie je biskupom, mal by však v blízkej budúcnosti prijať biskupskú vysviacku, alebo dostane dišpenz. Kódex kanonického práva vydaný za pontifikátu Jána Pavla II. v roku 1983 hovorí: CIC Kán. 351 – § 1. „Tých, ktorí majú byť povýšení na kardinálov, si Rímsky veľkňaz slobodne vyberá spomedzi mužov, ktorí majú aspoň kňazské svätenie, vynikajú učenosťou, mravmi, nábožnosťou, ako aj rozumnosťou v konaní; tí, ktorí ešte nie sú biskupmi, musia prijať biskupskú vysviacku.“

V stredu 4. októbra dostal kard. Artime svoju prvú úlohu v Rímskej kúrii, keď bol vymenovaný za člena Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (DIVCSVA). Dňa 17. decembra 2023 prevzal diakoniu Panny Márie Pomocnice vo Via Tuscolana, ktorú mu pridelil ten istý pápež.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.