Odkaz dona Bosca žije v jeho odchovancoch aj po 150 rokoch

(Bratislava, 28. júla 2020) – Dielo odchovancov saleziánov po celom svete oslavovalo 24. júna 2020 jubilejných 150 rokov. Nepriaznivá mimoriadna situácia a opatrenia súvisiace s koronavírusom síce znamenali zrušenie alebo presunutie spoločných celoslovenských i celosvetových osláv, no individuálnym oslavám v strediskách exallievov to nezabránilo.

Vo viacerých strediskách na Slovensku sa pri príležitosti výročia konali slávnostné sväté omše. Exallievi zo Žiliny dokonca podnikli víkendové stretnutie rodín spojené s obnovou školskej kaplnky, o ktorú sa starajú. V Prešove oslavy sprevádzala radosť z prijatia piatich nových členov do združenia.

V Bardejove chceli spojiť oslavy aj s činnosťou užitočnou pre stredisko, a tak sa po sv. omši pustili do brigády okolo kostola a saleziánskeho domu. Oslavy zakončilo spoločné pohostenie, opekanie a hry pre deti i dospelých. „Keďže cieľom exallievov je byť soľou zeme a svetlom sveta, byť na pomoc saleziánom a niesť ducha dona Bosca do sveta, aj takto sme chceli prejaviť našu vďaku saleziánom za ich starostlivosť o naše deti, mladých, rodiny a o celú farnosť tu v Bardejove,“ vysvetľuje Mária Varmusová.

Oslavné sv. omše sa slúžili aj na západe. V deň sviatku v kostole na Čiernej Vode slúžili slávnostnú svätú omšu miestny pán farár, saleziáni z Veľkého Bielu a Bratislavy spolu s delegátom pre saleziánsku rodinu donom Pavlom Grachom. Slávenie výročia spojli s krstom syna prezidenta Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku Róberta Mruka.

„Pevne verím, že toto maličké a zatiaľ nenápadné spoločenstvo bude rásť a najviac si želám, aby malo schopnosť radostne a jednoducho žiť kresťanské hodnoty v duchu dona Bosca a pritiahnuť do svojich radov všetkých, ktorí chcú podporiť výchovné dielo dona Bosca na Slovensku. Veľmi túžim, aby boli schopní prijať medzi seba všetkých, aj tých vzdialených od viery. Stačí len, že ich Duch otvoril k práci pre dobro mladých. A takto sa im nenápadne otvoria dvere ku Kristovi,“ prihovoril sa spoločenstvu počas homílie don Grach.

Svetová konfederácia exallievov, ktorá pôsobí vo viac než 100 krajinách sveta musela oslavy pre pandémiu zrušiť alebo presunúť, no v deň sviatku exallievov sa rozhodla zopakovať ďakovné gesto spred 150 rokov. Súpravu kávy a šálok dostal súčasný „don Bosco“ don Ángel Fernández Artime. Symbolický obrad sa konal na konci svätej omše, ktorú hlavný predstavený celebroval v bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Don Artime poďakoval exallievom za ich činnosť vo svete a odkázal: „Keď sa na vás pozeráme, spomenieme si na všetko dobro, ktoré sa deje vo svete v saleziánskej prítomnosti. Pretože vieme, že mnohým chlapcom a dievčatám príchod do saleziánskeho domu pod vedením Panny Márie zmenil život.“

Angažovanosť exallievov doma i vo svete svedčí o tom, že blízkosť a vzájomná vďačnosť medzi saleziánmi a tými, ktorí dostali výchovu podľa preventívneho systému, sú v súčasnosti živé a hmatateľné rovnako ako pred 150 rokmi.

Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.