Oleh Kobilinets zloží prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti sv. Františka Saleského

(Poprad, 5. septembra 2022) – Slávnosť skladania prvých sľubov sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra o 17:30 v Gréckokatolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.